คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2566-2567 โดยมี นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานที่ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566