คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมประชุมการหารือเรื่องการออกแบบตกแต่งสถานที่ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร่วมกับ พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และคณะ ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566