คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ (วาระพิเศษ) โดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้นายกสมาคมฯ ได้แสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือท่านใหม่ และประธานฝ่ายต่าง ๆ ณ อาคาร 38 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566