พลตรีหญิง ทักษดา สังขจันทร์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง โดยมี คุณบังอร พฤกษารุ่งเรือง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือท่านที่ 4 (ผู้จัดการร้านสมาคมภริยาทหารเรือ) และนาวาเอกหญิง วิชุดา เจริญเกียรติ ประธานฝ่ายเหรัญญิก (กรรมการร้านสมาคมภริยาทหารเรือสาขาท่าช้าง) พร้อมด้วยคณะกรรมการร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566