คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมประทับตราสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566