คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช (13 ตุลาคม 2566) โดยในส่วนของสมาคมภริยาทหารเรือได้แจกจ่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กเล็ก และอาหารว่างให้แก่เด็กๆ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดครุฑ ณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน จากนั้นร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดชิโนรสารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566