คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมร้านสมาคมภริยาทหารเรือสัญจร ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566