คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ บุญภิรมย์ ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ร่วมงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566