คุณกีรตา  พันธุ์เอี่ยม  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ลงเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ณ วัดสุคันธาวาส อำเภอบางงบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลเรือผลักดันน้ำ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566