คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณชนาลัย แจ้งยอดสุข อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือท่านที่ 1 และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระราชวังดุสิต หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566