คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้กับคุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ท่านที่ 28 โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566