ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือขณะที่ คุณศิริรัตน์  นิลสมัย  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
วีดิทัศน์กิจกรรมจิตอาสา โดย กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ  ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
วีดิทัศน์บันทึกการจัดกิจกรรมจัดดอกไม้ประดิษฐ์ในแจกัน 5 เมษายน 2565   Past I    Past II    Past III
วีดิทัศน์กิจกรรมจิตอาสา โดย สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565
วีดิทัศน์บันทึกการบรรยายโครงการ "รอบรู้การเงิน...ก้าวเดินมั่นคง"
กิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือ
 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารเรือ คุณชนาลัย แจ้งยอดสุข คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ คุณเนตรสุภา สายเสถียร คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคุณพรศิริ นาวานุเคราะห์ คู่สมรสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารเรือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 91 รูป พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ Puan Sri Dato’ Indera Maslina binti Ismail ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย และคณะ ในโอกาส
เข้าเยี่ยมคำนับระหว่างเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ โดยนายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสมาคมภริยาทหารเรือ และนำเยี่ยมชมซื้อสินค้าร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาศูนย์ก่อนเกณฑ์ ในวัดครุฑ การมอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอนให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก การปลูกต้นไม้บริเวณลานอเนกประสงค์ และการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณลานท่าน้ำวัดครุฑ ณ วัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีสดุดีวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 พิธีสงฆ์ และพิธีรำลึกปืนเสือหมอบ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 30,000 บาท สิ่งของอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับ จ่าเอก วิทยา บุญสมบัติ ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัยภายในชุมชนบ่อนไก่พัฒนา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จาก พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณขวัญฤทัย รัชตาภิรักษ์ รองประธานฝ่ายทะเบียน เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสารบรรณทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารเรือ (พระราชวังเดิม) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรกนก วงศ์ตระกูล กรรมการฝ่ายหารายได้ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือกรุงเทพ ครบรอบ 90 ปี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณอภิญญา พวงแก้ว อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในวันบริพัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ใน 28 กรกฎาคม 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ โดยสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารเรือ และบริษัท ชวกร จำกัด ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ 16 มิถุนายน 2565

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลวิชัยมงคลพฤกษเทวบุตร พิธีสงฆ์ และร่วมต้อนรับคณะแม่บ้านเหล่าทัพที่มาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้าง ได้เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ และของครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพต่าง ๆ มาจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยา นับจากวันที่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 16 ปี อาคารสถานที่ได้ชำรุดไปตามสภาพการใช้งาน คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ จึงได้กรุณามีดำริให้ปรับปรุงร้านสมาคมภริยาทหารเรือแห่งนี้ ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม สอดรับกับภูมิทัศน์โดยรอบ และสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจากผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งชื่อร้านกาแฟ Compass café by navy wives ซึ่งสื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาวเรืออีกด้วย

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้คุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 45 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง ชุลีรัตน์ บัวรอด ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้แทนร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณสุกนิฎฐา ม่วงคำ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนวางพวงมาลา เนื่องใน “วันอาภากร” ประจำปี 2565 ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ ใต้ต้นหูกวาง และพิธีวางศิลาฤกษ์กระโจมไฟ เนื่องในวันอาภากร ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ 47 ปี ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา และสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ ในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (1) พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรม “เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๙๙ ปี วันอาภากร” จัดโดยกองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเงินสนับสนุน และสิ่งของจำเป็นให้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 13 ค่ายตากสิน และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ทำพิธีเปิดห้องฝึกเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 3 ห้อง โดยห้องฝึกเสริมพัฒนาการเด็ก ได้มีการปรับปรุงพื้น โดยใช้วัสดุแบบบล๊อคยางกันกระแทกในการปูพื้น เพื่อความปลอดภัยในห้องเรียน และมีของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กในด้านการฝึกสมาธิ ฝึกจินตนาการและกล้ามเนื้อ และฝึกทักษะการเรียนรู้ทั้ง IQ และ EQ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ 13 ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับ
หน่วยปฏิบัติงานในสนาม พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีคุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค/ประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล พฤษภาคม 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระผงรุ่น “พระเสด็จกลับ” เนื่องด้วยวันที่ 19 พ.ค.65 เป็นวันครบรอบ 99 ปี วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระสำคัญนี้ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ได้จัดสร้างพระผงรุ่น “พระเสด็จกลับ” ขึ้น โดยมีความเป็นมาของพระผงรุ่น “พระเสด็จกลับ” เป็นพระพิมพ์ผงรูปพระพุทธเจ้าปางสมาธิ ประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว แกะพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากตำราแพทย์แผนไทย “คัมภีร์อติสาระวรรคโบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม” เนื้อผงพระเป็นการผสมผสานเนื้อว่านยาตามตำราหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า โดยหลวงปู่สุภา กันตสีโล หรือ พระมงคลวิสุทธิ์ วัดสีลาสุภาราม จว.ภูเก็ต ผู้เคยเป็นเณรรับใช้หลวงปู่ศุข ได้เรียนรู้จดจำวิธีทำสืบทอดมา ด้วยการนำเนื้อผงพิเศษว่านยามากดพิมพ์ด้วยมือ เมื่อพระแห้งแล้ว นำมาทำพิธีพลีทะเล โดยมีพิธีบวงสรวง พิธีพุทธาภิเษกแล้วค่อย ๆ นำพระวางลงในทะเล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระผงที่ปล่อยจะลอยน้ำไปยังมณฑลพิธีริมฝั่งทะเล ณ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมแจกจ่ายอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม และจำหน่ายสินค้าจากร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ และนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารจอดรถหอประชุมกองทัพเรือ และห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณจตุพร ชมเชิงแพทย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (3) เนื่องด้วยคู่สมรสได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ใน 1 เมษายน 2565 ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณรุ่งนภา สาทรสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายภูมิภาค เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ ณ อาคารกองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการพระมหาเถรสมาคม และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบเครื่องมือเพื่อช่วยในการสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างในภารกิจหลักของกรมช่างโยธาทหารเรือ ณ กองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “จิตอาสาสมาคมภริยาทหารเรือ” ด้วยการเก็บขยะทางน้ำ กำจัดวัชพืช และสิ่งปฏิกูล บริเวณคลองมอญ ตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำคลองมอญ ไปจนถึงชุมชนวัดครุฑ นอกจากนี้ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจาก ฐานทัพเรือกรุงเทพ และกรมสารวัตรทหารเรือ ได้ร่วมทำความสะอาดทางบก ด้วยการทำความสะอาดพื้น ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณซอยอิสรภาพ 42 แยก 3 (ท่าน้ำหลังโรงเรียนทวีธาภิเศก) เขตบางกอกใหญ่ และบริเวณท่าน้ำวัดชิโนรสารามวรวิหาร ท่าน้ำวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวี ให้แก่ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พลตรีหญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นายกสมาคมฯ ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ ผ่านกิจกรรมของสมาคมแม่บ้าน และให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือด้วยดีมาโดยตลอด ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565
ในการนี้สมาคมภริยาทหารเรือ ได้ถือโอกาสพานายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เยี่ยมชม และสักการะ โบราณสถานพระราชวังเดิม อาทิ ท้องพระโรงกรุงธนบุรี ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมีอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พ...

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณศรีโสภา นาคทอง รองประธานฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องแหลมพันวา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2565 และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุน โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2565 จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการสาธารณกุศลต่าง ๆ ของสมาคมภริยาทหารเรือ

 

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอภิรักษ์นาวี ให้แก่ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นายกสมาคมฯ และอุปนายกสมาคมฯ ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพเรือ ผ่านกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ และให้ความร่วมมือสนับสนุนกองทัพเรือด้วยดีมาโดยตลอด ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบชุดตรวจโควิด – 19 (Antigen Test Kit (ATK)) จำนวน 40,000 ชุด เป็นเงินจำนวน 1,560,000 บาท ให้แก่ กองทัพเรือ โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2565 โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ โดยการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และโครงการสาธารณกุศลต่าง ๆ
ของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256
5

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมฟังการบรรยาย โครงการ “รอบรู้การเงิน...ก้าวเดินมั่นคง” จัดโดยฝ่ายเหรัญญิก สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสิริพร โชติกิจนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าบุคคล กลุ่มข้าราชการทหาร เป็นผู้บรรยาย มีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ ฉลาดออมฉลาดใช้ ลงทุนเพื่ออนาคต รอบรู้เรื่องกู้ยืม และมีความคุ้มครองอุ่นใจ ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้คุณวรัญญู เวียงวิเศษ ที่ปรึกษาฝ่ายเหรัญญิก และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
“วันทหารผ่านศึก” ประจำปี 2565 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวันทหารผ่านศึกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้า
หาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกปักรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ
และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด และ สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด จาก พลเรือตรี ธานินทร์ ทิพย์โส เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องรับรองสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 256

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบรรจุพระอัฐิ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โครงการตำหนัก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสวนสมุนไพรหมอพร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (1) เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 37 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

 

 

 

ใน 250930 ม.ค.65 สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องดื่มให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบหมายให้ น.อ.จิรัฏฐ์ ผูกทอง ผบ.นรข.เขตเชียงราย เป็นผู้แทนในการส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปงของ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่เงิน อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบรางวัลที่ 1 (รถยนต์ ยี่ห้อ Toyota รุ่น Corolla Cross 1.8 Sport มูลค่า 989,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท) และรางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy-i มูลค่า 49,100 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท)จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 สมาคมภริยาทหารเรือ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโรตารี ภาค 3350ให้กับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมหมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 สมาคมภริยาทหารเรือ ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ กองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถพิเศษโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ณ ห้องบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ กองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว โดยมอบสิ่งของบำรุงขวัญ มอบเงินสนับสนุน และให้โอวาทแก่ครอบครัวกำลังพล ณ สโมสรสัญญาบัตร กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2565 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณชนาลัย แจ้งยอดสุข อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (5) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ประจำปี 2564 ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกีรตา พันธุ์เอี่ยม ประธานฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้แทนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1210 Auditorium ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ ในพิธีบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้มี คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

“ศึกษาในทางธรรม เพื่อเป็นทหารเรือที่ดีในทางโลก”
พิธีบรรพชาอุปสมบท นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๗๐ นาย โดยได้จัดพิธี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๔ จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนายเรือได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ โดยมี พระธรรมวชิรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้แทนสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๕ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ และ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจ ATK ผู้ร่วมพิธี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคน และให้ผู้ปกครองนักเรียนนายเรือรับชมการถ่ายทอดสดพิธีการต่างๆ แทนการเข้าร่วมพิธี

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยมี นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้เสียสละมาร่วมกันทำงาน ซึ่งในการทำงานของสมาคมภริยาทหารเรือในปีนี้ขอให้คณะกรรมการฯ เน้นย้ำในเรื่อง “ความรัก ความสามัคคี ปรองดอง” ในการทำงานร่วมกัน และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคมฯ ที่คู่สมรสได้รับพระราชทานยศและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ พิธีทักษิณานุประทาน พิธีปล่อยพันธุ์ปลา และงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม และหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. กองทัพเรือ ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (1) พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมงานสายสัมพันธ์สมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.หญิง อังศุวรรณ รัตนานนท์ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (1) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

 

 

 

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณาให้เกียรติแสดงความยินดีกับนายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯ และประธานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ (วาระพิเศษ) โดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้นายกสมาคมฯ ได้แสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือท่านใหม่ และประธานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งนโยบายประจำปี 2564 - 2565 ณ อาคาร 38 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

 

 

 

คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในอาคารสำนักงานสมาคมฯ บริเวณลานหน้า กพร.ทร. และราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้กับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีฯ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือขณะที่ คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วม "พิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ" ประจำปี ๒๕๖๔ ในการนี้ คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค ได้มอบของที่ระลึกแก่ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) และคุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนวางพวงมาลาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตรจาก พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะกูด และโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ทั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงพยาบาลเกาะกูด และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ (นปก.เกาะกูด) อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยม กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี สถานีเรือเขมราฐ และสถานีเรือโขงเจียม ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยม สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๙ อุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้มอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๙ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยมสถานีเรือเชียงคาน หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของและเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ สถานีเรือเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและทุพลภาพ ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมีการสอบถามอาการและความเป็นอยู่ต่าง ๆ พร้อมทั้งกรุณามอบเงินบำรุงขวัญเพื่อเป็นกำลังใจ สร้างความอบอุ่นใจให้แก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ที่สมาคมภริยาทหารเรือมีความห่วงใย และดูแลอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านพักข้าราชการ ทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยม หน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๒ ทั้งนี้ ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ นป.๔๕๒ เกาะกะเบ็ง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ จัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องชาวเกาะยาว จำนวน ๗๐๐ คน ๑๗๐ ครัวเรือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมทั้งมอบความสุขแก่เด็ก ๆ ด้วยไอศกรีมแสนอร่อย ซึ่งในวันนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมารับของปันสุขเป็นจำนวนมากอีกเช่นเคย ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือยังคงตั้งใจที่จะบรรทุกความสุขและความห่วงใยไปสู่พี่น้องประชาชนต่อไป ณ ชุมชนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม "กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" ถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจิรารักษ์ ทรงเมตตา ประธานฝ่ายทะเบียน และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนำขนมและเครื่องดื่มไปมอบให้พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติ Covid-19 ผ่านโครงการตู้ปันสุขกองทัพเรือ ณ จุดบริการประชาชนกองทัพเรือ บริเวณหน้าลานจอดรถ ๓๕ โบว์ล บริเวณแยกจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย ๔ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และบริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดลานกีฬาม้าน้ำ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ (ศสส.) ณ หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม "กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ , บริเวณถนนหน้า อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน , บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร และบริเวณแยกจุดตัดถนนราชพฤกษ์กับถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร จาก พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคาร ๑ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลกองทัพเรือที่ป่วยทุพพลภาพ และมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอาชาบำบัด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ และโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ภาคตะวันออก ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบอาหารกล่อง หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลสนาม อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารเรือแห่งใหม่ (Utility Hall) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรกองทัพเรือในการสู้ภัย COVID-19 โดยมี นาวาเอก รัตนะ เรืองรุ่ง รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความขยันหมั่นเพียร และมีความประพฤติดี ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๔ มีบุตร – ธิดา สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนกรณีพิเศษพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น ๖๙๘ ทุน เป็นทุนระดับประถมศึกษา ๑๙๙ ทุน มัธยมศึกษา ๓๒๖ ทุน อาชีวศึกษา ๒๙ ทุน และอุดมศึกษา ๑๔๔ ทุน ซึ่งการประกอบพิธีมอบทุนในวันนี้ สมาคมภริยาทหารเรือได้คัดเลือกตัวแทนผู้รับทุนมาในแต่ละระดับเท่านั้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ ศบค. ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเก็บขยะชายหาดและพื้นที่โดยรอบ การปลูกปะการัง จำนวน ๑๐๐ ต้น การปล่อยปลาและปล่อยเต่าทะเล และการดำน้ำเก็บขยะ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณธนัตถ์ศรณ์ ยุทธวงศ์ รองประธานฝ่ายเหรัญญิก และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนจัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณวลัยภรณ์ อุบลรัตน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนจัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ วัดศาลาแดง ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานฝ่ายหารายได้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบเงินบริจาค และรับมอบของที่ระลึก การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๗ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับการประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร จาก พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งลงน้ำ (เรือ ต.997 และ ต.998)  โดยมี คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ โอกาสนี้ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือได้ร่วมในพิธีด้วย ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙, ดร.) เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะภาค ๑๐ ณ พระอุโบสถวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ จัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ บริเวณลานด้านหน้านันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจิรารักษ์ ทรงเมตตา ประธานฝ่ายทะเบียน และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนจัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ บริเวณลานด้านหน้านันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยมสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน และสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ และถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมโครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์พันธุ์ปลา รักษาป่าชายเลน" ในมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณชนิดาภา ภูมิสวัสดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนจัดรถปันสุขสมาคมภริยาทหารเรือ แจกจ่ายอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ณ บริเวณลานด้านหน้านันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวง และพิธีเททองหล่อนำฤกษ์พระพุทธรูปบูชา กองทัพเรือ
"พระพุทธศรีราชนาวี มงคลสามัคคีประสิทธิ์" ณ มณฑลพิธีหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบตู้ความดันอากาศบวก (Positive Pressure Chamber) จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณวิภา ทองรอด รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอิสรภาพ (MRT) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐ รูป ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบถังขยะดำพร้อมฝาปิด ขนาด ๖๐.๕ ลิตร จำนวน ๕๐๐ ใบ และชั้นพลาสติกแบบ ๓ ชั้น จำนวน ๑๐๐ ชิ้น จาก คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานบริษัท เจซีเจพลาส จำกัด และคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหารบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องรับรอง สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และสมาคมภริยาทหารเรือได้ส่งมอบต่อให้แก่กองเรือยุทธการและกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย "พระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธ" ขึ้นประดิษฐานชั่วคราว ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ บริเวณหน้ากองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ จัดรถปันสุขเคลื่อนที่ เพื่อแบ่งปันความสุขด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็น และอาหารแห้งให้กับชาวชุมชนบ้านไม้รูด จำนวน ๖ ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนหมู่บ้านชาวประมงสุดเขตแดนฝั่งตะวันออกของประเทศไทย และกำลังได้รับผลกระทบทั้งจากการประกอบอาชีพ และการหารายได้เลี้ยงครอบครัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ร่วมดำเนินการแจกจ่ายสิ่งของให้แก่พี่น้องชาวชุมชนอย่างทั่วถึง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยม บก.ฉก.นย.ตราด พัน ร.ฉก.นย.ตราด ฉก.นย.๑๘๒ ชค.ทพ.นย.๑ ชค.ทพ.นย.๓ ชป.๒๑ ชป.๒๒ และ ชป.๒๓ ทั้งนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน และสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันอาภากร ณ วิหารน้อย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณเนตรสุภา สายเสถียร ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ ๔๖ ปี โดยจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร เจ้าที่ยักษ์นิลกาฬ ศาลเจ้าแม่หญิงปราณี และพระแม่ธรณี และจัดพิธีสงฆ์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ รวมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ "เครื่องให้ออกซิเจนด้วยการไหลอากาศแรงดันสูงสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่" (High Flow Oxygen System for Adult Generations) จำนวน ๔ เครื่อง ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ลงเรือปันสุข แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีบ้านเรือนติดริมน้ำบริเวณคลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ชุมชนวัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย ชุมชนวัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ และชุมชนวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณวลัยภรณ์ อุบลรัตน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม และ คุณบุษบา พันธุ์โภคา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนจัดรถปันสุข แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเขตบางพลัด จำนวน ๔ ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ จัดรถปันสุข เพื่อแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเขตบางกอกน้อย จำนวน ๑๔ ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมทำบุญโครงการก่อสร้างเมรุไร้มลพิษ เพื่อช่วยลดควันไฟและกลิ่นอันจะส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์และประชาชนในบริเวณโดยรอบวัดสุวรรณมงคล ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผ่านคุณหญิง มัญชุมาศ ห้าวเจริญ อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ บ้านพัก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบชุดป้องกันเชื้อโรค ชนิดสวมปกปิดทั้งตัว (Coverall) จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมทั้งเยี่ยมชมคลินิกวัคซีน หอผู้ป่วย COVID-19 และโรงพยาบาลสนาม (สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ หน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๕๑ (นป.สอ.รฝ.๔๕๑) เกาะช้าง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔
 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชานักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ วัดทรงเมตตาวนาราม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เดินทางเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐานทัพเรือพังงา พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศ สื่อการเรียนการสอน เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๔๙๑ (นป.สอ.รฝ.๔๙๑) พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินบำรุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ ๖ นาย ซึ่งเข้าไปช่วยเหลือลูกเรือประมง รวมทั้งแมว ๔ ตัว ที่ยังคงติดค้างอยู่บนเรือ จากเหตุการณ์เรือประมงภมรสินธุ์นาวา ๑๐ เกิดอุบัติเหตุและกำลังจะจมลงกลางทะเล โดยได้มอบอาหารแมวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อไว้ใช้ดูแลแมวที่ช่วยเหลือได้ต่อไป ณ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณภาวิณี จันทร์โส ที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้ เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ และเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีพบเรือประมงต้องสงสัยพุ่งเข้าชน ขณะนำเรือตรวจการณ์ออกลาดตระเวนพื้นที่อ่าวปากนคร ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและมอบเงินสนับสนุนพร้อมสิ่งของ ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาฯ บุคคโล สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๗ สุขสวัสดิ์ ๒๖ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาฯ สุขสวัสดิ์ ๒๖ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๒ ทุ่งมหาเมฆ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๓ บางนา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาฯ บางนา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖

 

 

คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ลานวาสิตฐี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

 

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะ เข้ามอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาด ๑๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๓๐ ขวด แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๖๐๐ ขวด ขนาดพกพา ๓๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน ๒๐๐ กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา ทร.” โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมเปิดงานฯ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลเกล็ดแก้ว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
พลเรือโท มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ และคณะผู้แทน บริษัท ชวกร จำกัด เข้าพบหารือการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
 

พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ พร้อมด้วย คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอเชียนมารีน เซอร์วิส จำกัด และคณะ เข้ามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๒ ขวด เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ขนาด ๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๐๐ ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐ กล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด /เสนาธิการทหารเรือ และคณะ เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

 

คุณลัดดาวัลย์ จงวิศาล กรรมการบริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เข้าพบและอำนวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๐ Auditorium ชั้น ๑๒ โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมบรรจุถุงยังชีพและพิธีปล่อยขบวนรถลำเลียงถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ ห้องอรุณอมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓" พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและภริยา ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓" โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) เยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ในงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๓" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ของกองทัพเรือ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานวัดครุฑ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายบังคม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๘๙ รูป และพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง กรัณฑรัตน์ นำผล ที่ปรึกษาฝ่ายทะเบียน และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมบริการตัดผมให้แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖
คุณสุจิตรา มุ่งธัญญา และคุณสุรศรี ห้าวเจริญ ผู้แทนชมภริยาอดีตผู้ช่วยทูตทหารเรือ/ รองผู้ช่วยทูตทหารเรือ/ประจำสำนักงาน พร้อมด้วย บริษัท เมิร์ด แทคทิคอล เกียร์ จำกัด และบริษัท วี ที การเม้น จำกัด ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๑,๐๐๐ ผืน โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณชุติมา  มาศเกษม  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล  บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคุณสุนันท์  สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ พร้อมคณะฝ่ายกิจการพลเรือนฯ จัดโครงการ "กองทัพเรือรวมใจ สู้ภัยหนาว ร่วมต่อต้านยาเสพติด" ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ณ เทศบาลตำบลแม่เงิน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของสาธารณูปโภค และอุปกรณ์กีฬาให้แก่บุตรหลานครอบครัวข้าราชการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ณ ห้องรับรอง กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ำโขง เขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินททร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณกรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์ และพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ และท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยได้มีการสอบถามอาการและความเป็นอยู่ต่าง ๆ พร้อมทั้งกรุณามอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่ผู้รับการเยี่ยม และตัวแทนข้าราชการที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ณ บ้านพักข้าราชการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย และทรงร่วมกิจกรรม "รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คุณจุฬารัตน์  ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา  มาศเกษม  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล  บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓)  ดร.กรประภา  กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔)  คุณสุนันท์  สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ๒๕๖๓” ของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) ร่วมรับเสด็จฯ และชมชุดการแสดงแบบเสื้อจากผลิตภัณฑ์ของสายใจไทย ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณยุบล  บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓)  ดร.กรประภา  กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เดินทางเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๔ ทั้งนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน และของเล่นเด็ก ตลอดจนเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ และเยี่ยมบุตรข้าราชการที่เจ็บป่วย ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้เดินทางเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๕ ฐท.สข.ทรภ.๒ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณวลัยภรณ์ อุบลรัตน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม และ นาวาเอกหญิง ชุลีรัตน์ บัวรอด ประธานฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้แทนร่วมเปิดงานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall ๕) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬาลัย ดีอุบล ที่ปรึกษาฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือร่วมตรวจสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมชมการตรวจสลากในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย นาวาโทหญิง ดร.กันทิมา ชะระภิญโญ กรรมการฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมแสงเทียนแห่งใจ จารึกไว้ตราบนิรันดร์ “เรือของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ “เรือ ต.๙๑” อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖

 

คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย อุปนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ให้การต้อนรับ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย อุปนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ให้การต้อนรับ พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ กรุณาให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่สมาคมฯ โดยมี คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และประธานฝ่ายคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมประชุมสมาคมภริยาทหารเรือ (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณยุบล บุญอินทร์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ดร.กรประภา กาญจนะ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณสุนันท์ สมานรักษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และประธานฝ่ายคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ สมาคมภริยาทหารเรือ และบริเวณราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖
 

วันนี้ (6 ตุลาคม 2563) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบหมายให้ นางสุนิสา ไชยสิงห์ และคณะเป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมอาการ ของ จ่าเอก สุธากาศ บุญมั่ง สังกัดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขณะเข้าจับกุมผู้ค้ายาเสพติด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยหมาก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยถูกกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ขับรถพุ่งเข้าชนขณะทำการสกัดกั้นจนได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งเข้ารักษา ณ ห้อง ICU ตึก 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบล​ราชธานี

 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้กับ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีฯ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือขณะที่ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2563

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้กับ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีฯ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตการรับราชการ ซึ่งจัดโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กิจกรรมในพิธีฯ ประกอบด้วย การแสดงโดดร่ม พิธีย่ำพระสุริย์ศรี และการสวนสนามของทหารนาวิกโยธิน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๓ ค่ายตากสิน ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๓ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการแสดง “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๖ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓” แบบถ่ายทอดสด Live on Social Media บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ มหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีรับมอบเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา ประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับราชนาวิกสภาและกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ชั้น ๒ อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเข้า - ออก ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน ๓,๐๘๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์
กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและคู่สมรส ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและคู่สมรส ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.๑๑๔ – ต.๑๑๕ ลงน้ำ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและคู่สมรส ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๒,๘๖๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรส และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ สนามหญ้าบริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ และท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือและคู่สมรส ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณดาเรศร์ กุวานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร ๖๙ รูป และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธีฯ ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณพรทิพย์ โตสมบัติ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม เป็นผู้แทนวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ เนื่องในวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ครบรอบ ๕๒ ปี ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพเรือ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และพันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงสระว่ายน้ำ ให้กับ กรมแพทย์ทหารเรือ, มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจัดหาหุ่นจำลองผู้ใหญ่วิกฤตพร้อมอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ, มอบเครื่อง shoe cover จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ, มอบพัดลมฮาตาริ ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว ให้กับสถานพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และพันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ ๔๕ ปี โดยมีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร เจ้าที่ยักษ์นิลกาฬ ศาลเจ้าแม่หญิงปราณี และพระแม่ธรณี และจัดพิธีสงฆ์ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และพันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ร่วมพิธีมังคลาภิเษกวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๕๖๓ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฯ ณ ท้องพระโรง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จประทับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา (Biomolecular Laboratory) และห้องผ่าตัดแรงดันลบ (Negative Pressure Operating Room) โดยมี นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และ พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ร่วมพิธีฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ร่วมคณะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณดาเรศร์ กุวานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๕ (กองโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๖ (กองการบิน กองเรือยุทธการ) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๗ (กองเรือยุทธการ) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๘ (หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๙ (โรงเรียนชุมพลทหารเรือ) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๐ (ค่ายกรมหลวง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๑ (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า) และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ๑๒ (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนในการตรวจเยี่ยมและมอบเงินสนับสนุนให้แก่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาทหารเรือในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองเรือยุทธการ โรงเรียนสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ณ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนในการตรวจเยี่ยมและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ (ในโครงการนานไปไม่ลืม) พื้นที่สัตหีบ ได้แก่ นาวาเอกศักดิ์มงคล น้อยทรง เรือเอกประพัฒน์ อาริยวัฒน์ พันจ่าเอกพงษ์ศักดิ์ จันทพรหม พันจ่าเอกอำพร อุภัยชีวะ พันจ่าเอกสมเพชร ญาณปัญญา พันจ่าเอกชัยญา ทองคำ จ่าเอกสำเริง รู้ปัญญา และนายฐานันดร ศรีพิทักษ์ ณ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษออทิสติก ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณพรทิพย์ โตสมบัติ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “วันอาภากร” ณ กรมกิจการพลเรือน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณวีระวรรณ แทนขำ รองประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องใน “วันอาภากร” บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายคุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาฯ ในการเป็นประธานจัดกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือและครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการป้องกัน ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมด้วยถุงหุ้มเท้ากันน้ำ (Leg Cover) จำนวน ๑๐๐ คู่ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการป้องกัน ดูแลรักษา และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมด้วยถุงหุ้มเท้ากันน้ำ (Leg Cover) จำนวน ๑๐๐ คู่ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ภริยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เข้ามอบหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๔๐๐ ชิ้น และน้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือขนาด ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๒๐๐ ขวด และขนาด ๒๕๐ ซีซี จำนวน ๕๐ ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมาย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ภริยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และประธานชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เข้ามอบหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๔๐๐ ชิ้น และน้ำยาแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือขนาด ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๒๐๐ ขวด และขนาด ๒๕๐ ซีซี จำนวน ๕๐ ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และ พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) มอบชุดเสริมทักษะ ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ทร.๑๓ ค่ายตากสิน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยภริยาและคณะ เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มีความห่วงใยกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ซุ่มโจมตี และลอบวางระเบิดในพื้นที่บ้านส้มป่อย ตำบลกาเยาะมาตี จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นาวาเอก อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาฯ มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ซุ่มโจมตี เเละลอบวางระเบิด  ณ กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และประธานชมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมภริยากองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนมอบหน้ากากอนามัย “โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย ด้วยความห่วงใย ต้านภัยไวรัสโคโรน่า COVID-19” ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดโดยสมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับชมรมภริยากองเรือยุทธการ มอบแด่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในเรือของกองเรือยุทธการ บนเรือหลวงอ่างทอง จอดเทียบท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินบำรุงขวัญให้กับหน่วยในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนในการปรับปรุงระบบระบายอากาศแบบ Negative Pressure Room สำหรับห้องผ่าตัดเพื่อป้องกันการเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของเชื้อ COVID-19 และมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน ๔๐ ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยชนิดผ้าจำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีพลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ ณ ห้องรับรองสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ และคณะ เข้ามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ จำนวน ๑๐ ลิตร และเป็นผู้แทนบริษัท เวคเตอร์ไทยเทคโนโลยี จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19
        พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับ คุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ เข้ามอบหน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน ๑๐๐ ชิ้น และถุงหุ้มเท้ากันน้ำ ( Leg Cover) จำนวน ๒๐๐ ชิ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 ณ ห้องรับรองสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จัดทำหน้ากากอนามัย ด้วยความห่วงใย ต้านภัย ไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)” ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดโดยสมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับชมรมภริยานาวิกโยธิน เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยมอบแด่กำลังพลและครอบครัวกองทัพเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕๓ โดยมี คุณจุฬาลัย ดีอุบลที่ปรึกษา ฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมรับเสด็จฯ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) เป็นผู้แทนรับเยี่ยมคำนับจาก Mrs.Manik Pudjianti ภริยาผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย โดยมี คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาท่าช้างวังหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมตรวจเยี่ยม และมอบเงินสนับสนุนพร้อมสิ่งของ ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาฯ บุคคโล สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๗ สุขสวัสดิ์ ๒๖ และ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาฯ สุขสวัสดิ์ ๒๖ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนตรวจเยี่ยม และมอบเงินสนับสนุนพร้อมสิ่งของ ให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย และห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๓ บางนา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาฯ บางนา และสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๒ ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬาลัย ดีอุบล ที่ปรึกษาฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๓๕ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง (เรือหลวงหลีเป๊ะ)โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) ร่วมพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ของสมาคมภริยาทหารเรือ "จิตอาสาพัฒนาวัด....กับภริยานาวี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการสนองต่อพระราโชบายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณดาเรศร์ กุวานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสำนักการสังคีต เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับ- ส่งเสด็จ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ ภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงาน "เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๙ ปี" จัดโดยกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน ๒ ลำ โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ "เหล่าราชนาวี สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒" โดยพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็นประธานในงานฯ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบรอบปีที่ ๒๙ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ นาวาเอกหญิง กรัณฑรัตน์ นำผล ที่ปรึกษาฝ่ายทะเบียน และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และมอบหมายให้ คุณจุฬาลัย ดีอุบล ที่ปรึกษาฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) เป็นผู้แทนร่วมงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๔ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๓ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และมอบหมายให้ คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ บริเวณลานหน้า กองบัญชาการกองทัพเรือ และบริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิม และมอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมวางพวงมาล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มอบหมายให้ คุณธารทิพย์ วังแก้ว ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ครั้งที่ 1 ภายใต้ "โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ ณ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ปลายแหลมโจรคล่ำ ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานฝ่ายหารายได้ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศท่านใหม่ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) พันเอกหญิง กัลยกร นาควิจิตร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ สมาคมภริยาทหารเรือ และบริเวณราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณชุติมา มาศเกษม อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมฟังแถลงนโยบายเชิงโอวาทของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และร่วมงานเลี้ยงคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือที่ครบวาระเกษียณอายุตามคู่สมรสประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีรับมอบเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และร่วมงานเลี้ยงคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือที่ครบวาระเกษียณอายุตามคู่สมรสประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมฟังการบรรยาย การสาธิต และปฏิบัติจริง โครงการอนุรักษ์ขนมไทย "การทำลูกชุบ” โดยวิทยากรจากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ นาวาโทหญิง ปาริชาติ ช่อทองดี และคณะ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณเพ็ญนภา มีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสวัสดิการฌาปนสถานกองทัพเรือ และ กรมสวัสดิการทหารเรือ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องทำน้ำแข็งและมอบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนพยาบาลกองทัพเรือ พร้อมทั้งมอบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีปล่อยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ลงน้ำ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพเรือ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) (ผู้ถวายพานพุ่ม) คุณพรรณทิพย์ โภชนสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายเหรัญญิก (ผู้นำริ้วขบวน) คุณดรีม ชัยนาม กรรมการฝ่ายกิจกรรม (ผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง) นาวาโทหญิง ปัญจพร หอมขจร กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม (ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน) คุณนุชนภาภรณ์ หลายเจริญ กรรมการฝ่ายภูมิภาค และ คุณณญาดา คำเลิศ กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคม (ผู้ถือป้ายสมาคมภริยาฯ) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ ท่าเทียบเรือ และท้องพระโรง พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ พร้อมภริยา ร่วมลงนามฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ ที่ปรึกษาฝ่ายเลขานุการสมาคมภริยาฯ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) เป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ โดยการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในครั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือและกรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกับบริษัท ชวกร จำกัด ได้จัดหาสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพเรือ โดยสินค้าที่จำหน่ายแต่ละชุดประกอบด้วย ข้าวสาร 2 ถุง น้ำมันถั่วเหลือง 2 ขวด ปลากระป๋อง 4 กระป๋อง ผงซักฟอก 2 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ซอง ราคาชุดละ 350 บาท จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด ณ บริเวณหน้าห้องสัญญาบัตร อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานแถลงข่าวกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง กรัณฑรัตน์ นำผล ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และ คุณจุฬาลัย ดีอุบล ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมงานแถลงข่าว “งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒” ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น ๑๐ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพรทิพย์ โตสมบัติ ประธานฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมและมอบเงินให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เข้าเยี่ยมและมอบเงินสนับสนุนโครงการอาชาบำบัด ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชา การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาทหารเรือ ในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) พร้อมด้วย คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ (ในโครงการนานไปไม่ลืม) ในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

 

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพลกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ สนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๓ กองพันทหารราบที่ ๒ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพิพัฒน์พร โพธิ์แดง ที่ปรึกษาฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ ๑ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมฟังบรรยายพิเศษ โครงการ "พูดอย่างไรให้มากมิตร" โดยท่านวิทยากร อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ ครั้งที่ ๒ ณ บริเวณท่าเรือห้าเชียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณอัจฉรา สำราญ ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕๒ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดร้านสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ ร้านสวัสดิการสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ
Datin Maslina binti Ismail ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ โดยมี คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสมาคมภริยาทหารเรือ และนำเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ณ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ท่าช้างวังหลวง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น ๑ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพรทิพย์ โตสมบัติ ประธานฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เนื่องในโอกาสร่วมปฎิบัติงานในงานกาชาดและงานอุ่นไอรัก ณ ราชนาวีสโมสร ห้องเกียรตินาวี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศครบรอบปีที่ ๓๔ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณฐิติวตี ดาราเมือง ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานแถลงข่าว “วันดอกป๊อปปี้บาน” ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) เป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในครั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือและกรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกับบริษัท ชวกร จำกัด จัดหาสินค้าราคาถูกจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ และเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย ที่ปรึกษาฝ่ายเหรัญญิก และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงาน “เดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๘ ปี” ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้จัดการร้านสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเปิดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๓๑ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมออกร้านในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ ๒๓ พ.ย.- ๑ ธ.ค.๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย ที่ปรึกษาฝ่ายเหรัญญิก และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธี มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธี รับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (เรือ ต.๒๗๐ - ต.๒๗๔) ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม พิธีสงฆ์และพิธีทักษิณานุประทาน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเงินสนับสนุนให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม และมอบเงินสนับสนุนให้แก่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาทหารเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และมอบหมายให้ คุณจีระนันท์ อนันตศานต์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖
 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณพรทิพย์ โตสมบัติ ประธานฝ่ายกิจกรรม ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน - ประชาชน และมอบเงินสนับสนุน เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก ขนมและไอศกรีม ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๕ โดยมี คุณณิศนาถ อนันตชัย ภริยารองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑-๒๕๖๒ ณ ห้องพิไชยญาติ กิจการนันทอุทยานสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) ร่วมแสดงความยินดีและพบปะสังสรรค์กันระหว่างสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ บ้านพักผู้บัญชาการทหารสูงสุด เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน (อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณพิชญา อุบลเทพชัย อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณกันย์สินี เสงี่ยมพงษ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณจุฬารัตน์ ศรีวรขาน (อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณพัชรีวรรณ สุภากร อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณราชนาวีสโมสร และสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้กับ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือขณะที่ คุณเกสรา  ประทุมสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

 

พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เข้ารับมอบเครื่องหมายในครั้งนี้ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๒ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือและนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และถวายกัปปิยภัณฑ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทรงใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน “ผูกพัน...สานสายใย ราชนาวีไทย - สื่อมวลชน” โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานฯ ณ ห้องเกียรตินาวี-ศรีนาวา ชั้น ๓ ราชนาวีสโมสร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมภริยาทหารเรือให้แก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะ เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล ทัพเรือภาคที่ ๓ และฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ และเยี่ยมอำลาหน่วยทัพเรือภาคที่ ๒ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ ๓๒ ปี ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะ เยี่ยมอำลาและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ กองบัญชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพิชญา อุบลเทพชัย ที่ปรึกษาฝ่ายสวัสดิการสังคม (ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน) คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค (ผู้นำริ้วขบวน) พลเรือตรีหญิง มาลินี อิ่มวิทยา ประธานฝ่ายเหรัญญิก (ผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง) คุณวราภา ปองเงิน รองประธานฝ่ายเหรัญญิก (ผู้ถวายพานพุ่ม) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง งามพิชญ์ กระเทศ ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคุณชุติมา มาศเกษม กรรมการฝ่ายหารายได้ สมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานวันแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบเงินสนับสนุนให้แก่แม่ดีเด่นประเภทแม่ของผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและภริยา ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ การบริการตัดผม การแสดงดนตรี ตักอาหาร และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชน ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๗ รูป และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ๘๗๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณชุมชนวัดครุฑ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยา (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๒ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทป ฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (สทท.) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง และถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ คุณทัศนีย์ เมธยาภา ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณบุษกร ผุดผาด ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม (ผู้นำริ้วขบวน) คุณพิชญา อุบลเทพชัย ที่ปรึกษาฝ่ายสวัสดิการสังคม (ผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน) คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค (ผู้ถือป้ายสมาคมภริยาฯ) พลเรือตรีหญิง มาลินี อิ่มวิทยา ประธานฝ่ายเหรัญญิก (ผู้ถวายพานพุ่ม) คุณวราภา ปองเงิน รองประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้ (ผู้อัญเชิญพานพุ่มทอง) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎฎาคม ๒๕๖๑ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยม อาสาสมัครทหารพราน อุดม สังวัง สังกัด ร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ๕๑๔ ชุดควบคุมทหารพรานที่ ๑ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บาดเจ็บที่เหยียบกับระเบิดจากการลาดตระเวนโดยมี พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยการนาวิกโยธิน/ ผู้บัญชาการ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานฝ่ายภูมิภาค คุณพรสิริ พงษ์ศิริ รองประธานฝ่ายภูมิภาค และคณะกรรมการฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง ๒๑๐๒ ตึกอุบัติเหตุชายพิเศษ (๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดกิจกรรมอาทิ เปิดให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม ตัดผม ตักอาหาร แจกถุงอุปโภค - บริโภค และการแสดงดนตรีบนเวทีให้แก่ประชาชน ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเรือ ต.๒๗๐ - ต.๒๗๔ ลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด โดยมี คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในครั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือและกรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกับบริษัท ชวกร จำกัด จัดหาสินค้าราคาถูกจำหน่ายให้กับกำลังพลของกองทัพเรือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย บรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี ในการนี้ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาหทาเรือ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จบันทึกแถบวีดิทัศน์อาศิรพาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) ร่วมรับเสด็จและบันทึกแถบวีดิทัศน์ฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในส่วนของกองทัพไทย และกองทัพเรือ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรส ร่วมบันทึกเทป ฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในการนี้ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานฯ และมอบเงินบริจาค เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครบรอบ ๓๑ ปี ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคาร ๒ ชั้น ๒ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีมอบบทเพลงสยามมินทร์วชิราลงกรณ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานโครงการ "สดุดีสยามินทร์วชิราลงกรณ์" ณ หอประชุมชั้น ๓ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) ร่วมพิธีปล่อยเรือ “สิริมหรรณพ” (ซึ่งเป็นเรือที่จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางน้ำในการดำเนินงานของ เอเซียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์) ลงน้ำ ณ อู่หมายเลข ๒ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๒) ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมนันทการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค อาหารเสริม และวิตามินให้แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน ๒ ลำ (เรือ ต.๑๑๔ - ต.๑๑๕) ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์วิทยาการ ครั้งที่ ๑” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ โครงการสนับสนุนการประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณทัศนีย์ เมธยาภา ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกแก้วกัลยาถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมฟังการบรรยาย “สวยสมวัยจากภายในสู่ภายนอก” ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ว่าที่นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(5)และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ตะวันออก ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยม นนร.ณัฐพงศ์ พันธ์พิกุล นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนนายเรือ ที่ถูกส่งตัวกลับระหว่างการฝึกต่างประเทศประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อ ๗ เม.ย.๖๑ ขณะหมู่เรือฝึกจอดที่ท่าเรือเมืองโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เนื่องจากมีอาการป่วยจากแผลติดเชื้อที่เท้าขวา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อ ๘ เม.ย.๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา โดยมี คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เข้ารับเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องโพธิ์สามต้น และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมงานเลี้ยง “ตามรอยแม่นาย...ตามรักไออุ่น” เพื่อขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ที่ร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีกิจกรรมจับสลากรางวัล และถ่ายภาพย้อนยุค โดยฉายานิติกร ช่างภาพที่มีชื่อเสียงของไทย ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๑ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ และในวันนี้ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือฯ ลงน้ำ โดยมี นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมในพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

พลเอก ประยุทธ์ รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา เยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยมี พลเรือเอก นริส คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ รวมถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับ และให้การต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพฯ และคู่สมรส เข้าเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณชุติมา มาศเกษม กรรมการฝ่ายหารายได้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมภริยาทหารเรือ ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๓๘ ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๓๓ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณทัศนีย์ เมธยาภา ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ สมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานแถลงข่าว “วันดอกป๊อบปี้บาน” ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ณ ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม ชั้นกิตติมศักดิ์ โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ ห้องรับรอง ๑๖๑ อาคาร ๑ ชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพบก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "กฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ได้มาตรฐานของสถานวิชาชีพ" ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 36) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมข้าราชการสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จันทบุรีและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณพรทิพย์ โตสมบัติ ประธานฝ่ายกิจกรรม สมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ กองงานส่วนพระองค์ ๙๐๔(ซอยวัดประสาทบุญญาวาส) เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณทัศนีย์ เมธยาภา ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ สมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) เข้าอำนวยพร และกราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ คุณปรานี อารีนิจ อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ณ บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ และเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ และคู่สมรส เข้าลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้แก่ คุณหญิงปราณีต  สิริธร คุณหญิงทรงสมร  คชเสนี คุณหญิงพูนสิน  ดิษฐบรรจง คณหญิงศรีศิริ  กฤษณจันทร์ คุณหญิงจรินทร์  การุณยวนิช แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช ศิริเดช คุณหญิงธนินี  ชำนาญการณ์ คุณหญิงกัลยา เกษมศุข คุณหญิงมัญชุมาศ ห้าวเจริญ คุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง คุณหญิงพันทิพา ยุทธวงศ์ คุณหญิงเฟื่องเพชร โสมาภา พลโทหญิง คุณหญิง ทรรศนีย์  ปัจจุสานนท์ ดร.พรเพ็ญ  เกยานนท์ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ คุณอัจฉรา  พิพ้ฒนาศัย คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  ณ  บ้านพักฯ และที่สำนักงานที่ทำงาน สถานที่ต่างๆ ตามวันและเวลาโอกาสที่ท่านนัดพบ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณขนิษฐา พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ สมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าากสินมหาราช
ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา และทุนอาหารกลางวันให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕  และร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมรวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา เครื่องอุปโภค-บริโภค และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่บ้านดอยสะโง๊ะ ณ ศาลาประชาคมบ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพเรือ โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ดังกล่าว ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณดาเรศร์ กุวานนท์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม สมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ โดยนำช่างบริการตัดผมให้กับทหารป่วยข้าราชการ และลูกจ้างโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานค

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมาคมแม่บ้านทหาร – ตำรวจ ร่วมกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๓๐ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ครบรอบปีที่ ๓๐ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ภาคเหนือ นรข.เขตเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณบุษกร ผุดผาด ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม และ คุณขนิษฐา พุ่มพิเชฏฐ์ ที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่ความรู้ สมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย ๒๕๖๐” ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้า สยามพารากอน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

วันศุกร์ที่ ๑๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบหมายให้ พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนฯพร้อมข้าราชการสังกัดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รวมทั้ง ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จันทบุรี และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหว้ดจันทบุรี

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม พิธีสงฆ์และพิธีทักษิณานุประทาน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม พิธีปล่อยนก และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ และร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย ประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องพิไชยญาติ นันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัล คลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้ และคุณนลินี ทิพย์โส กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม สมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีิิ เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมคณะมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบรอบปีที่ ๒๗ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบตะกร้าผลิตภัณฑ์ร้านสมาคมภริยาฯ ให้กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายกระทง เป็นเงินจำนวน ๕๘,๘๑๕ บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาฯ จาก คุณพรทิพย์ โตสมบัติ ประธานฝ่ายกิจกรรม และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้ พลเรือตรี วิพันธุ์ ชมะโชติ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ นำคณะข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมงาน “ราชนาวี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐" ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๕) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐-๒๕๖๑ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 

 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.38 น.
พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จพร้อมด้วย ในการนี้ คุณ เกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณ ศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(5) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทน ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เข้าชมพระเมรุมาศ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณนันทพร ดำรงพงค์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ริ้วขบวนที่ ๑ อัญเชิญพระโกศทองใหญ่ในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ วันประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ณ บริเวณด้านหน้าสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนนาคราภิรมย์(ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และ คุณทัศนีย์  เมธยาภา เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทร์เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) เป็นผู้แทนในพิธีทอดกฐินสามัคคีกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีิิ คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีฯ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนาคกลางวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๒ ณ ห้องฟอร์จูน บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (๔) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้ สมาคมภริยาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้ พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ  พลเรือตรี ชุตินธร ทัตตานนท์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด เลขานุการกองทัพเรือ นำข้าราชการของแต่ละหน่วยเข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้ พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะ เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ห้องรับรอง การท่าเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารร้านสมาคมภริยาฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในพื้นที่สัตหีบ โดยมี คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ภริยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาฯ ให้การต้อนรับ
ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ให้ พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯและมอบเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ และให้การต้อนรับ คุณลัดดาวัลย์ จงวิศาล ผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด และคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาฯ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๑) คุณภทรวรรณ วัฒนมงคล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๒) คุณนันทพร ดำรงพงศ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๓) คุณอรประพันธ์ ตานะเศรษฐ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๔) คุณศลิตา สัตยานุกูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(๕) และประธานฝ่ายฯ สมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสมาคมภริยาฯ ณ บริเวณราชนาวีสโมสร และสมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

 

วันที่ 27 กันยายน 2560
เวลา 10.59 น.
คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย พลเรือตรีหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ และคุณปัญชริน ใคร่ครวญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมภริยาฯ รวมทั้ง เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(1) พลเรือตรีหญิง หยาดนภา บุญอนันต์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(2) คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(3) นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(4) นาวาเอกหญิง วีณา หวังไมตรี อุปนายกสมาคมภริยาฯ(5) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือขณะที่ คุณปรานี  อารีนิจ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการนี้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จและถวายมาลัยข้อพระกร    
  คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมในพระราชพิธีสวนสนามราชวัลลภ ของทหารรักษาพระองค์  เนื่องในวโรกาสวันฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 3 ธันวาคม 2558  
  ร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือบันทึกเทปอาศิรวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 ในการนี้ คุณปรานี  อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2558  
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 น.
คุณปรานี อารีนิจ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2560
พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ จำนวน 8 แห่ง มอบเงินสนับสนุนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 7 แห่ง และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี(พื้นที่สัตหีบ) จำนวน 2 แห่ง โดยมี พลเรือตรีหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ และ คุณปัญชริน ใคร่ครวญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมภริยาฯ เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (1) คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (3) นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (4) และ นาวาเอกหญิง วีณา หวังไมตรี อุปนายกสมาคมภริยาฯ (5) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ รวมทั้งผู้บังคับหน่วยฯ ผู้แทนหน่วยฯ ผู้แทนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ และผู้แทนห้องสมุดฯ เข้าร่วมในพิธีฯ
ณ หอประชุมนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.30 น.
คุณปรานี อารีนิจ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
พร้อมด้วย พลเรือตรีหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ และคุณปัญชริน ใคร่ครวญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมภริยาฯ เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (1) คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (3) นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (4) และ นาวาเอกหญิง วีณา หวังไมตรี อุปนายกสมาคมภริยาฯ (5) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ
เยี่ยมชมโครงการอาชาบำบัดเพื่อเด็กออทิสติก พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมฯ จำนวน 40,000.-บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี ผู้บังคับหน่วยฯ ผู้แทนหน่วยฯ และกำลังพล ให้การต้อนรับ
ณ อาคารอาชาบำบัดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี สมาคมภริยาทหารเรือ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 

 

วันที่ 23 ก.พ.60 เวลา 14.30 น.
คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี เลขานุการสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ เป็นผู้แทน มอบโบว์ไว้ทุกข์ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่คุณจิดาภา กอพุทธคุณ คุณข้าหลวงในพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จำนวน 2,000 ชิ้น ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานค

 

 
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.40 น.
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบเครื่องหมายความสามารถ ของกองทัพเรือ และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายฯ ให้เป็นกิตติมศักดิ์ แด่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคู่สมรส ในโอกาสนี้ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ได้รับเครื่องหมายฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น.
คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(1) พลเรือตรีหญิง หยาดนภา บุญอนันต์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(2) คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(3) นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(4) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทน ร่วมชมการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์" ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.30 น.
คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ(1) พลเรือตรีหญิง หยาดนภา บุญอนันต์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(2) คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(3) นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ(4) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทน ร่วมชมการแสดงดนตรี วนาสินธุ์ ครั้งที่ 4 "ในดวงใจนิรันดร์" ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พระราชวังพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.30-22.30 น.
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและคู่สมรส รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์สื่อมวลชน "ผูกพันดั่งน้องพี่ สร้างสรรค์สิ่งดี ราชนาวี สื่อมวลชน" ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น.
คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
มอบหมายให้ พลเรือตรีหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน ร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานค
 
 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
คุณปรานี อารีนิจนายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (1) พลเรือตรีหญิง หยาดนภา บุญอนันต์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (2) นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (4) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน จำนวน 30,000.-(สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 
 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น.
คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานฝ่ายหารายได้ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
 

วันที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 10.45 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณทิฐินันท์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาแผนธุรกิจ ด้านพลังงาน บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำกระเช้าเข้าอำนวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2560  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ
 
 
วันที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 10.30 น.คุณปรานี อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณชุลัญญา บุญส่ง รองประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม และคณะแม่บ้านกองการฝึก กองเรือยุทธการ เข้ามอบโบว์ไว้ทุกข์ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,670 อัน ให้สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อนำทูลเกล้าถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสต่อไป  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ
 
 
วันที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 10.30 น.คุณปรานี อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และประธานฝ่ายภูมิภาค พร้อมคณะ เข้ามอบโบว์ไว้ทุกข์ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 2,000 อัน ให้สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อนำทูลเกล้าถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสต่อไป  ณ สมาคมภริยาทหารเรือ
 
 
วันที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 10.15 น.คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณพัชรีวรรณ สุภากร ประธานฝ่ายทะเบียน และคณะแม่บ้านฐานทัพเรือสัตหีบ เข้ามอบโบว์ไว้ทุกข์ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1,000 ชิ้น ให้สมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อนำทูลเกล้าถวาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสต่อไป  ณ สมาคมภริยาทหารเรือ
 
  วันที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท คณิน ชุมวรฐายี เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ นำกระเช้าเข้าอำนวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2560
ณ สมาคมภริยาทหารเรือ
 
 
วันที่ 31 มกราคม 2560
เวลา 10.00 น.คุณปรานี อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะ เข้ามอบเงินจำนวน 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ
 
  พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือฟริเกตลงน้ำ โดยมีคุณปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นสุภาพสตรี
ผู้ประกอบพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อ 23 มกราคม 2560
 
 
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. และ
วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะทูตานุทูต ราชสกุล คณะผู้บัญชาการเหล่าทัพ พร้อมด้วยคู่สมรส ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสตมวาร (100วัน ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา พระบรมมหาราชวัง

 

 
 
วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น.
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณปรานี อารีนิจ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและคู่สมรส รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ "จากคงคาสู่มหานที ราชนาวีผองประชาร่วมอาลัย" ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ
 
 
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. คุณปรานี อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯ (3) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ เป็นผู้แทน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล
 
 

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.45 น.พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2560 โดยมี คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย อุปนายก และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
 
วันที่ 16 มกราคม 2560   คุณปรานี  อารีนิจ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้  เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ (1) และคณะ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 คุณหญิงกัลยา เกษมศุข อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณหญิงทรงสมร คชเสนี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
 
   

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับคุณปรียาวัลย์ รอดสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะ นำกระเช้าเข้าอำนวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2560 ณ สมาคมภริยาทหารเรือ

 

 
    

วันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 07.09 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและคู่สมรส รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน

 

 

 
   

วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและคู่สมรส ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ พระบรมมหาราชวัง

 

 
   

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2560 ให้กับ พลเรือตรีหญิง วิจิตรา ภู่เจริญยศและคุณปัญชริน ใคร่ครวญ ที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมฯ คุณพัชรินทร์ ปาณินท์ คุณวิภา เทียมชัย คุณชลัยพร แจ้งยอดสุข คุณบุษบา เผือกผ่อง คุณจุฬาพร สุขเกษตร และคุณจิณห์นภางค์ บางท่าไม้ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ รวมทั้ง เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมฯ (1) และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมฯ (3) ณ ร้านอาหารเพลิน ถนนวิภาวดีรังสิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

 
  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 คุณณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น  
 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ เรือโทหญิง ชลธิชา เจริญพูล อุปนายกสมาคมภริยาฯ และคณะ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ คุณหญิงพูนสิน ดิษฐบรรจง อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณหญิงพันทิพา ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

 
 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 10.15 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 ดร.พรเพ็ญ เกยานนท์ อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ที่บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

 

 
 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ยงยุทธ พร้อมพรหมราช ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนบริษัท ทีเอบี เอเจนซี่ จำกัด เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน 300,000 บาท ณ สมาคมภริยาทหารเรือ

 

 
 

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 08.45 น. คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมคิด ทิมสาด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เนื่องในโอกาสเข้าอำนวยพร ปีใหม่ 2560 ณ สมาคมภริยาทหารเรือ

 

 
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาโทหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ อุปนายกสมาคมภริยาฯ และคณะ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 คุณหญิงมัญชุวาท ห้าวเจริญ และคุณหญิงเอื้อทิพย์ บุญทรง อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ที่บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2560  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบให้ พลเรือตรีหญิง หยาดนภา บุญอนันต์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะฯ เข้าอำนวยพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 คุณหญิงเฟื่องเพชร โสมาภาและคุณหญิงธนินี ชำนาญการณ์ รวมทั้งคุณหญิงจรินทร์ การุณยวนิช อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ที่บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  
   คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยที่ปรึกษาพิเศษนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า บริเวณ ทางเดินเชื่อมต่อตึก 100 ปี อาคารตึกผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล อุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือได้มอบให้ คุณบุษกร ผุดผาด และ คุณนุชนภา อินทร์พรหม เป็นผู้แทนสมาคมภริยาฯ เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว เมื่อ 16 ธันวาคม 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาฯ มอบหมายให้ คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาฯและคณะ เข้าเยี่ยมขอพรและกราบสวัสดีปีใหม่ 2560 จากคุณหญิงปราณีต ศิริธร และ พลโทหญิงคุณหญิงทรรศนีย์ ปัจจุสานนท์ รวมทั้งคุณหญิงสมบูรณ์ สหนาวิน อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ที่บ้านพักฯ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เมื่อ 16 ธ.ค.59    
  คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมจัดทำเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์เพื่อทูลเกล้าถวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งจะทรงนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป   ณ  อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 9 ธันวาคม 2559  
    สมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจาพัชรกิติยาภา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม ณ กองงานส่วนพระองค์ฯ วังศุโขทัย เมื่อ 7 ธันวาคม 2559  
   คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณจารุณี  ชุมวรฐายี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมบริการตัดผมให้กับทหารและผู้ป่วยทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดย มูลนิธิครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมาคมช่างผม - เสริมสวยแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อ 7 ธันวาคม 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในงาน 50 วันแห่งความอาลัย รวมหัวใจ เรือของพ่อ  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานประกอบด้วยการจุดเทียนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยยืนหันหน้าไปทางพระบรมมหาราชวัง การแสดงดนตรีโดยนำบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลง และปล่อยกระทงสาย ณ  ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ 2 ธันวาคม 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เมื่อ 1 ธันวาคม 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในกิจกรรมน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดเลี้ยงอาหาร การให้บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนทั่วไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559  
   นาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต  เพ็ชรมีศรี  เลขานุการสมาคมภริยาทหารเรือเป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์จากกลุ่มแม่บ้านกองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยสมาคมภริยาทหารเรือจะนำทูลเกล้าถวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งจะทรงนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป   ณ  สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก ธีระพงษ์ มากเรน ที่สละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินภายใต้ภารกิจการรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ  ฌาปนสถานกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ  เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559   
  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์แจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมพระบรมศพ นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในการนี้ คุณเกสรา ประทุมสวรรณ และ คุณวีณา  หวังไมตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้ร่วมแจกจ่ายเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์ให้กับประชาชนด้วย ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559  
   คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯห้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และเยี่ยมชมกิจการร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ท่าช้าง วังหลวง เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2559  
   คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในงานรวมพลังแสดงความอาลบัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559  
   คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน และร่วมในพิธีสงฆ์ ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิม  และพิธีปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559    
  คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมจัดทำเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์เพื่อทูลเกล้าถวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งจะทรงนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป   ณ  อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณเกสรา  ประทุมสุวรรณ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(3) และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ ประจำปี 2559 โดยมี พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ นันทอุยานสโมสร วังนันทอุทยาน เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2559    
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต  เพ็ชรมีศรี  เลขานุการสมาคมภริยาทหารเรือเป็นผู้แทนรับมอบเข็มกลัดโบว์ไว้ทุกข์ จำนวน 200 อัน จากคุณทัศนีย์ เมธยาภา ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้ สมาคมภริยาทหารเรือและคณะ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต  เพ็ชรมีศรี  เลขานุการสมาคมภริยาทหารเรือและผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ เดินทางเข้ามอบสิ่งของที่ระลึกให้กับนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพและอุปนายกสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ สมาคมภริยาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สมาคมแม่บ้านตำรวจ สมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559  
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75 เข้าเยี่ยมคำนับและมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559  
 

คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมคิด  ทิมสาด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับและมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศอดีตพยาบาลผู้ให้การสนับสนุนกิจการพยาบาล เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559

 

 

 
 

คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหว้ดชัยนาท เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2559

 

 

 
  คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับและร่วมในพิธีฯ ณ วัดบางนานอก แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559   
  คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมในพิธีบำเพ็ญราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ ท้องพระโรง ในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ เมื่อ 28 ตุลาคม 2559   
  คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมในพิธีทอดกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดราชสิทธาราม ถนนอิสรภาพ กรุงเทพฯ เมื่อ 27 ตุลาคม 2559  
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ประจำปี 2559  ในการนี้ พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จและถวายมาลัยข้อพรกร เมื่อ 26 ตุลาคม 2559  
  คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2559  
      คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1 / 2559 -2560 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 18 ตุลาคม 2559  
    คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ Datin Seri Noor Azrina Binti Abdullah ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ  ณ  สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ภริยา พลเรือเอก Ade Supandi,S.E.,MAP ผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของกองทัพเรือ  ณ  สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 ธันวาคม 2558 คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเรือ 78 เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 ธันวาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงแก่กำลังพลและครอบครัว ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 22 - 23  พฤศจิกายน 2558  

คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานวันกองทัพเรือ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558  

 

 

 

คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ณ  ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558  

 

คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับคณผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการท่าเหลือแหลมเทียน และคณะฯ ในโอกาสแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช กรุงเทพฯ เมื่อ 30 ตุลาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ คุณผ่องพรรณ  จันทร์โอชานายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะฯ  ณ  สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ราชเทวี เมื่อ 15 ตุลาคม 2558 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2558-2559 โดยมี คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ 14 ตุลาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลตรีหญิง บุญรักษา  นาควานิช นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 12 ตุลาคม 2558 คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์  สนแจ้ง  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 12 ตุลาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรีหญิง บุญรักษา  นาควานิช  นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อ 8 ตุลาคม 2558 คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ  ดร.บุษบา  ชัยจินดา  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศตรีหญิง อุดมลักษณ์  สนแจ้ง  นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ดอนเมือง เมื่อ 7 ตุลาคม 2558 คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรีหญิง รัชดา  เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนน ลาดปลาเค้า เมื่อ 7 ตุลาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ ดร.บุษบา  ชัยจินดา  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 6 ตุลาคม 2558 คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลตรีหญิง รัชดา  เกาฏีระ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัว ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 6 ตุลาคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 1 ตุลาคม  2558  

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คุณปรานี  อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือคนใหม่ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ อาคาร 38 ปีสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 30 กันยายน 2558

 

ภาพงานถวายความจงรักภักดีขณะที่ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58

     

มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 42 ในการนี้ พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

 

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมวางพานพุ่ม  ณ พระอนุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โดยมี พลเรือเอก พจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดี จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันบริพัตร ประจำปี 2558  ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าและทรงตัดหวายลูกนิมิตเอกกลางพระอุโบสถ โดย คุณบุษบา  เผือกผ่อง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ และแม่บ้านเหล่าทัพ เฝ้าฯ รับเสด็จ  ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อ 26 มิถุนายน 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในการนี้ คุณบุษบา  เผือกผ่อง อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้าฯ รับเสด็จและเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากนั้นได้ชมการแสดงโขนของกรมศิลปากร ตอน "ท้าวมาลีวราชว่าความ" ณ อุทยาน ร.2 อ.อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2558 คุณปฏิฐา  อักษรมัต  ประธานฝ่ายหารายได้สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วังศุโขทัย  เมื่อ 8 มกราคม 2558

คุณปฏิฐา  อักษรมัต  ประธานฝ่ายหารายได้สมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  โรงละครแห่งชาติ เมื่อ 7 มกราคม 2558
คุณปรานี  อารีนิจ และ คุณจุฬาพร  สุขเกษตร  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมกันนี้ได้นำคณะถวายพุ่มดอกไม้ บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร  เมื่อ 5 มกราคม 2558
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558  ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  7 ธันวาคม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 7 ธันวาคม 2557
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิรพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ในการนี้ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2557

 

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อ 23 ตุลาคม 2557
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อ 23 ตุลาคม 2557 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช พร้อมกันนี้ได้นำคณะถวายพุ่มดอกไม้ บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อ 7 ตุลาคม 2557

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือขณะที่ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2557 ในฐานะแขกของกองทัพเรือสิงคโปร์ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ในฐานะแขกของกองทัพเรือเวียดนาม
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเยี่ยมดูงานร่วมกับบริษัท   Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME)  ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2557 คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 ในฐานะแขกของกองทัพเรือมาเลเซีย
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2558 ในฐานะแขกของกองทัพเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2558 ในฐานะแขกของกองทัพเรือฟิลิปปินส์
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเดินทางกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปราชอาณาจักรกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2558 ในฐานะแขกของกองทัพเรือกัมพูชา    

  รายการข่าว 5 ทั่วไทย ช่วงของดีมีในค่าย ได้ถ่ายทำรายการเกี่ยวกับกิจการร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
โดยคุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมในรายการดังกล่าวด้วย เมื่อ 17 ธันวาคม 2557  ณ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ท่าช้าง กรุงเทพฯ
สมาคมภริยาทหารเรือจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2558 โดย คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมหารสมาคมฯ ข้าราชการทหารเรือ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 11 กรกฎาคม 2558 ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมในงานแถลงข่าวการจัดการแสดง "กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการแถลงข่าว   และร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 

คุณปราณี  อารีนิจ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักงานผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี เมื่อ 30 มิถุนายน 2558

 

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน และที่หน่วยทหารพรานเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระระหว่างวันี่ 27-28 มิถุนายน 2558

 


คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ ณ สมาคมภริยาทหาเรือ  เมื่อ 10 มิถุนายน 2558
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mrs.Ahn,Mi-Hee ภริยา ผบ.ทร.เกาหลี เข้าเยี่ยมคำนับ ณ สมาคมภริยาทหาเรือ  เมื่อ 9 มิถุนายน 2558  
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับการประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
 
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมวางพวงมาลา ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ 40 ปี  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ 18 พฤษภาคม 2558  
 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 7 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 6 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 5 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 4 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 3 เมษายน 2558

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 2 เมษายน 2558

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 1 เมษายน 2558

 

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 31 มีนาคม 2558

 

 

ภาพกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี 2558 ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 30 มีนาคม 2558

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ร่วมชมคอนเสิร์ต Giving Love Givimg Life และมอบเงินจำนวน 500,000 บาท สนับสนุนเพื่อเป็นรายได้ช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ  ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 25 มีนาคม 2558  

คุณบุษบา  เผือกผ่อง  แพทย์หญิงเรณู  อุบล และคุณจุฬาพร  สุขเกษตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ร่วมในพิธีบวงสรวงร่วมกับสภากาชาดไทยและหน่วยงานต่างๆ ก่อนเริ่มงานกาชาดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2558 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร เมื่อ 25 มีนาคม 2558

 

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ ณ สมาคมภริยาทหาเรือ  เมื่อ 25 มีนาคม 2558

 

 

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี โครงการฝึกอบรมอาชีพงานฝีมือประดิษฐ์ด้วยมือ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี เมื่อ 25 มีนาคม 2558

 

 

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  รับมอบเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 24 มีนาคม 2558

 

 

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นประธานในการประชุมสรุปงานกาชาดประจำปี 2558  และประชุมสรุปโครงการค่ายบุตร-ธิดานาวี ประจำปี 2558 ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี เมื่อ 24 มีนาคม 2558

 

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังมีความหวัง ปีที่ 25 ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เมื่อ 21 มีนาคม 2558

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสมาคมฯพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดร้านค้าสมาคมฯสาขาในพื้นที่ภาคตะวันออก  จำนวน 2 สาขา คือสาขาหาดน้ำใส และสาขาท่าเรือจุกเสม็ด  เมื่อ 21 มีนาคม 2558
ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารประชาชนทั่วไป การจัดบริการทางการแพทย์ และแจกเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน โดยร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อ 18 มีนาคม 2558  

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ 17 มีนาคม 2558

 

 

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้และทักษะการดูแลเด็กพิเศษ "ร้อง เล่น เต้นกับลูก" ณ อาคารอาชาบำบัดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 17 มีนาคม 2558

 


ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  รับมอบเงินและสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดและเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และห้องรับรองอาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อ 5 มีนาคม 2558
 

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯ  ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อ 5 มีนาคม 2558

 

 

ณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการงานกาชาดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในการเตรียมการออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2558 ณ อาคาร 38 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 มีนาคม 2558

 

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับและร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกองทัพเรือไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา รหว่างวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ 2558

 


คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญและมอบสิ่งของให้กับกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย สถานีเรือเชียงคาน จังหวัดเลย และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย รหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2558

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เป็นประธานในงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการกองทัพเรือในการลดค่าครองชีพ และได้รับสินค้าราคาถูก ณ วังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ   เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมในพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า และยังมีพิธีสวนสนามที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ด้วย
เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมในงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบรางวัลพร้อมกับรับมอบเงินในการจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลรายได้มอบให้สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ 28 มกราคม 2558  ณ  สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์คันทรีคลับ เขตหนองจอก คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ  ซึ่งได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย โดยมี พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี  เมื่อ 26 มกราคม 2558  ณ  ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 2/2558  เมื่อ 26 มกราคม 2558 ณ  ห้องโพธิ์สามต้น  หอประชุมกองทัพเรือ
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับคุณธนภัทร  เหมังกร กรรมการผู้จัการ บริษัท ซีเครสท์มารีน จำกัด พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ 26 มกราคม 2558  ณ  ห้องรับรอง หอประชุมกองทัพเรือ  
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ  Mrs.Lai Chiew Yen ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ สิงคโปร์ และคณะฯ เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ณ สำนักงานสมาคมฯ และเยี่ยมชมร้านค้าสมาคมฯ ท่าช้าง เมื่อ 20 มกราคม 2558 คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสมาคมฯพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดร้านค้าสมาคมฯสาขาในพื้นที่ภาคตะวันออก  จำนวน 4 สาขา คือสาขาศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน้าพลาซ่า สาขาศูนย์แนะนำนักท่องเที่ยวติดถนนสุขุมวิท ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สาขา หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ เขาหมาจอ และสาขา ชมรมภริยาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เมื่อ 18 มกราคม 2558

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2558  ณ  อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี  โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 17 มกราคม 2558
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับคณะคุณลัดดาวัลย์ฯ (บริษัท มาร์ซัน จำกัด)เข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 73 เข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับคณะ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัดเข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับคณะ คุณเชาว์ชัย  เจียมวิจิตร และคณะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกองทัพเรือ รุ่นที่ ๖ เข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับคณะ พลเรือ บำรุงรัก  สรัคคานนท์  คณะญาติและเพื่อนนักเรียนสาธิตประสานมิตรเข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 82,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 9 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากคุณหญิงพูนสิน  ดิษฐบรรจง  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  6 มกราคม 2558

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เดินทางไปเยี่ยมร้านค้าสมาคมฯ ในพื้นที่ภาคตะวันออก สาขาอ่าวดงตาล สาขากองการบินทหารเรือ  และสาขาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  เมื่อ 2 มกราคม 2558

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558
จาก คุณหญิง พลโทหญิง ทรรศนีย์  ปัจจุสานนท์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  23  ธันวาคม 2557


คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558
จาก คุณหญิงมัญชุมาศ  ห้าวเจริญ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ
 เมื่อ  30  ธันวาคม 2557

แพทย์หญิง เรณู  อุบล
 อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(3) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากคุณหญิง เฟื่องเพชร  โสมาภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  29 ธันวาคม 2557

คุณปรานี  อารีนิจ
 อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(2) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากคุณหญิง กัลยา  เกษมศุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  25 ธันวาคม 2557

คุณปรานี  อารีนิจ
 อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(2) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากคุณหญิง กัลยา  เกษมศุข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  25 ธันวาคม 2557
คุณบุษบา  เผือกผ่อง  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(1)  และ คุณจุฬาพร  สุขเกษตร  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(4) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรบรมราชินีนาถ ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพ  เมื่อ  25 ธันวาคม 2557
 

คุณบุษบา  เผือกผ่อง  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(1) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากคุณหญิงศรีศิริ  กฤษณจันทร์  เมื่อ  25 ธันวาคม 2557

 

 

 

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากดร.พรเพ็ญ  เกยานนท์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  24 ธันวาคม 2557

 

 

 

คุณจุฬาพร  สุขเกษตร  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ(4) เข้าอวยพรและขอพรปีใหม่ 2558 จากคุณหญิง ธนินี  ชำนาญการณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ  23 ธันวาคม 2557

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย และจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับคณะ พลเรือโท ชัชวรรณ  งามปลั่ง และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ คุณพัชรินทร์  ปานินท์ และคณะ บริษัท พร-นฤมล เทรดดิ้ง จำกัด เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ  เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและภริยา พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 17 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช กรุงเทพฯ คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม "เดินวิ่งการกุศล 134 ปี กรมหลวงชุมพรฯ โดยขอกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน 10.5  กิโลเมตร  วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ 3 กิโลเมตร  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ณ  วังนันทอุทยานสโมสร
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีไถ่ชีวิตโค - สุกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา เมื่อ 9  ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธี         ท้องสนามหลวง

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานเนื่องในวันกองทัพเรือ เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557  ณ  กองบัญชาการกองทัพเรือ และ หอประชุมกองทัพเรือ
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบพัดลมจากคณะสโมสรโรตารีและผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๑๐๐ ตัว เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ  สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ 

 


คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2557-2558 ภายหลังการประชุมได้จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อีกด้วย เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องโพธิ์สามต้น  หอประชุมกองทัพเรือ
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินจากผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ  ห้องรับรอง หอประชุมกองทัพเรือ
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและรับมอบผ้าห่มจากคณะสโมสรโรตารีและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ  สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ 
 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ   ณ  วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท เมื่อ 25 ตุลาคม 2557

 

 

คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ   ณ  วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท เมื่อ 25 ตุลาคม 2557

 


คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเข้าเยี่ยมแนะนำตัว และให้การต้อนรับคณะแม่บ้านเหล่าทัพเข้าเยี่ยมคำนับ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 2 ตุลาคม 2557 คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ
คุณณุฉัตรา  จันทร์สุวานิชย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือคนใหม่ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ อาคาร 38 ปีสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 30 กันยายน 2557

ภาพงานถวายความจงรักภักดีที่ผ่านมาขณะที่ คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57

    สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 29 เมษายน 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2556 คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 23 ตุลาคม 2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางอัจฉรา  พิพัฒนาศัย  ภริยา  ร่วมรับเสด็จ  เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง โดย คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ และแม่บ้านเหล่าทัพ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิรพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556 ในการนี้ คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดย พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นางอัจฉรา  พิพัฒนาศัย ภริยา พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ    ร่วมเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  7 ธันวาคม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 7 ธันวาคม 2556
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราช กุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 9 ธันวาคม 2556

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก" ประจำปี 2556 โดยคุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วังสวนกุหลาบ เมื่อ 17 ธันวาคม 2556
มาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 8 มกราคม 2557 มาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ วางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557
มาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557 คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 28 กรกฎาคม 2557
       
ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือที่ผ่านมาขณะที่ คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.56 ถึง 30 ก.ย.57
 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดาสมาชิกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีบุตรสมาชิก และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ หอประประชุมหน่วยบัญชการการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557

 

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ และมอบสิ่งของช่วยเหลือศูนย์เด็กกำพร้า พื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2557

 

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขต อุบลราชชธานี เมื่อวันนที่  24 มกราคม 2557

 

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือ พร้อมกันนี้ได้มอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ที่หน่วยทหารพรานเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันี่ 23 มกราคม  2557

 

 

สมาคมภริยาทหารเรือจัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 - 2557 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ เมื่อ 22 มกราคม 2557

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ และดารานักแสดงไทยทีวีสี ช่อง 3 ร่วมเดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย และ สถานีเรือเชียงคาน จังหวัดเลย ในการนี้ได้นำผ้าห่มและเสื้อกันหนาวไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย เมื่อ 12 - 15 มกราคม 2557  

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของกองทัพเรือในพื้นที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขต เชียงราย ระหว่าง 10 - 13 ธันวาคม 2556

 

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  82 พรรษามหาราชินี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 2 ธันวาคม 2556

 

 

สมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช จัดเลี้ยงอาหาร บริการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม บริการตัดผม และแจกเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนทั่วไป โดยสมาคมภริยาทหารเรือเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย เมื่อ 2 ธันวาคม 2556

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการบำบัดออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูงและอาชาบำบัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ กองพันลาดตระเวณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเปิดโครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษด้วยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมือ 28 พฤศจิกายน 2556  

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2556

 

 

คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 56 เข้าเยี่ยมชมโครงการบำบัดออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง และอาชาบำบัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2556

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2556-2557 โดยได้มีการนำผลิตภัณฑ์จากร้านสมาคมภริยาทหารเรือและร้านคุณเผ่าทอง ทองเจือ มาจำหน่ายอีกด้วย เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคำนับนายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ 24 ตุลาคม 2556 กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน บริการตัดผม และมอบส้วมกระดาษให้กับประชาชน ในพื้นที่ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อ 22  ตุลาคม 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ ในพื้นที่ ตำบลคงน้อย อำเภอราชสาส์น และตำบลคลองนา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ 17 ตุลาคม 2556
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ โดย
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเยี่ยมกำลังของกองทัพเรือ ชุดปฏิบัติการเรือผลักดันน้ำกองทัพเรือ ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี รวมทั้งเยี่ยมกำลังของกองทัพเรือ ชุดปฏิบัติการเรือผลักดันน้ำกองทัพเรือ ในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย เมื่อ 11 ตุลาคม 2556 คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคุณ อัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือคนใหม่ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ อาคาร 38 ปีสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 30 กันยายน 2556

ภาพงานถวายความจงรักภักดีที่ผ่านมาขณะที่ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 3 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.56

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 29 เมษายน 2556 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 8 มกราคม 2556
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราช กุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 9 ธันวาคม 2555

 

 

 

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  7 ธันวาคม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 7 ธันวาคม 2555

 

 

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และ คุณชุลีพร  มั่นชวนนท์ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือวางพานพุ่มถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดเลี้ยงอาหาร บริการทางการแพทย์ แจกถุงยังชีพ กิจกรรมนันทนาการให้กับประชาชนทั่วไป ณ แหล่งแหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ 4 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕ พรรษา ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวมทั้งเยี่ยมเด็กและมอบเงินพร้อมกับเลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิเศษ ที่ศูนย์ดูและเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู วัดเขาบายสี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 3 ธันวาคม 2555 มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก" ประจำปี 2555 โดยคุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ วังสวนกุหลาบ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ โดยพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทกับราชนาวีสโมสร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 19 ตุลาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานปักศิลปาชีพ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 10.00 น. - 19.00 น. จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว เมื่อ 10 ตุลาคม 2555 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือเฉลิมพระเกียรติ ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในงานวันแม่แห่งชาตินำแม่ดีเด่นฝ่ายทหารเรือเข้ารับโล่ห์เชิดชูเกียรติ ณ สวนอัมพร และร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และ คุณสิรินาฎ กิจสมบัติ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ 12 สิงหาคม 2555    คุณสิรินาฎ  กิจสมบัติ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ ถวายพระพรชัย 60 พรรษา สยามมกุฏราชกุมาร โดย จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการตรวรักษาโรค และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อ 25 กรกฎาคม 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 29 เมษายน 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยได้นำน้ำดื่มบริการให้กับประชาชนฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณด้านหน้าสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหารราช เมื่อ 9 เมษายน 2555
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยัง อุทยาน ร.๒ สมุทรสงคราม โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยพร้อมเพียง ณ อุทยาน ร.๒  เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2555 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 8 มกราคม 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราช กุมาร
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 9 ธันวาคม 2554

สมาคมภริยาทหารเรือ
จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
ลงนามถวายพระพร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 7 ธันวาคม ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ 7 ธันวาคม 2554
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ  และ คุณสิรินาฎ กิจสมบัติ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้วางพานพุ่มถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง   เมื่อวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2554 คุณสุรศรี  ห้าวเจริญ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ เลี้ยงอาหารกลางวันประชาชนทั่วไปพร้อมกับมอบถุงยังชีพและให้บริการทางการแพทย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ใน 5 ธันวาคม 2554  ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า เมื่อ 2 ธันวาคม 2554

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วย
อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทกับราชนาวีสโมสร เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2554
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิรพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2554
ในการนี้
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยมี
พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย

ข้าราชการกองทัพเรือ เฝ้ารับ -- ส่ง เสด็จฯ   โดย   
คุณพรจิตร์ 
หรุ่นเริงรมย์
 
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 22 ตุลาคม 2554
 

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือที่ผ่านมาขณะที่ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 3 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.56

    คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันครบรอบ 45 ปี มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เมื่อ 16 สิงหาคม 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหาเรือ ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 27 ปี ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี เมื่อ 16 สิงหาคม 2556 คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมนิทานในสวน ถวายแม่ของแผ่นดิน และพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขา หาดนางรำ เมื่อ 12 สิงหาคม 2556
คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ นำแม่ดีเด่นฝ่ายทหารเรือ ประเภทแม่ผู้เสียสละ เข้ารับประทานโล่ห์จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสาวลี พระวรราชาทินัดมาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร และร่วมริ้วขบวนเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 12 สิงหาคม 2556 คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมปล่อยเต่าลงสู่ทะเล กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ และพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขา ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เมื่อ 8 สิงหาคม 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหาเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ จัดเลี้ยงอาหาร แจกเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งจัดบริการทางแพทย์ให้กับประชาชนทั่วไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ 8 สิงหาคม 2556 คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องดึงคออัตโนมัติ เครื่องฟาราฟีนฟื้นฟูสภาพผิวมือและเท้า และเครื่องผลิตออกซิเจน โดยสมาชิกสโมรสรไลออนส์เจ้าพระยากรุงเทพ ภาค 310 ซีและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ณ อาคาร 38 ปี ภริยานาวี สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพฯ เมื่อ 5 สิงหาคม 2556
คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหาเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ที่ทำการสมาคมแม่บ้านทหารบก ถ.วิภาวดี เมื่อ 2 สิงหาคม 2556 คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 38 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ โดยอาคารนี้จัดสร้างโดยกรมช่างโยธาทหารเรือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปีสมาคมภริยาทหารเรือ 18 พฤษภาคม 2556 โดยทำพิธีเปิดอาคาร ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ กรุงเทพฯ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2556
สมาคมภริยาทหารเรือจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2556 โดย คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมหารสมาคมฯ ข้าราชการทหารเรือ ผู้ปกครองและนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 มิถุนายน 2556 สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานงานเลี้ยง ขอบคุณ ห่วงใย เพื่อขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และแม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ รวมทั้งข้าราชการจากหน่วยต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนช่วยงานกาชาด ประจำปี 2556 โดยงานเลี้ยงจัดขึ้นที่สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 22 มิถุนายน 2556
คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการนิทานในสวนถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556  เพื่อให้บุตร-ธิดาของกำลังพลกองทัพเรือได้พัฒนาสมอง สมาธิ และทักษะ ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านจากค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาสและร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าลงสู่ทะเล ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความห่วงใย โดยจัดทัษศนศึกษาในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จัวหวัดชลบุรี และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 - 24  มิถุนายน 2556
คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมชมโครงการ English Camp  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุตร-ธิดาของกำลังพลกองทัพเรือได้พัฒนาสมอง และทักษะ ในด้านภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 22 มิถุนายน 2556 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพิธีเปิดนิทรรศการผ้าโบราณ 100 ปี "ศตวรรษา ผ้าโบราณไท" โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย มล.อารยา  สิโรดม อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ 18 มิถุนายน 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย มล.อารยา  สิโรดม และ นาวาเอกหญิง วิจิตรา  ภู่เจริญยศ  อุปนายกสมาคมฯ รับมอบเงินจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อสนับสนุนโครงการ "ภริยานาวีพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้านราธิวาส" ณ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช  เมื่อ 17 มิถุนายน 2556 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารใหม่และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2556  ณ อาคารสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2556
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมฯ ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2556 โดยมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แขกรับเชิญ และสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 15 พฤษภาคม 2556คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ประจำปี 2556 ณ อู่เรือราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีข้าราชการทหารเรือและผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 28 เมษายน 2556

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและเลี้ยงน้ำชาให้กับคณะภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ  เมื่อ 17 เมษายน 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีรับมอบเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน โดยมี พลเรือเอก  สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบจากสโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ภาค 310 ซี ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ เมื่อ 17 เมษายน 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจุกเสม็ด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชู วัดเขาบายศรี และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี โครงการอาชาบำบัด ณ กองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 11 เมษายน 2556 ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2556 ถึง
วันที่ 6 เมษายน 2556
 
คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในงานกาชาดประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2556 โดยพิธีดังกล่าวมีขึ้น เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  คุณพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคม ร่วมในพิธีเปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวังปีที่ 23   ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทัพเรือภาค 2 ฐานทัพเรือสงขลา และพื้นที่ ทัพเรือภาค 3 ฐานทัพเรือพังงา เมื่อ 18 มีนาคม 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีในการประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการชายฝั่ง ณ อู่ต่อเรือมาร์ชัน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อ 8 มีนาคม 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี - ตราด เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง เมื่อ 25 มกราคม 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัว ณ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 24 - 25 มกราคม 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานสดุดีวีรชนกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีวางพวงมาลา บริเวณหัวเรือ เรือหลวงธนบุรี ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ 17 มกราคม 2556
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน และมอบผ้ากันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย เมื่อ 15 มกราคม 2556 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ สุขสวัสดิ์ 26 และศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยฯ อาคารที่พักส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ เมื่อ 9 มกราคม 2556
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ 2556 ณ
ลานทัศณาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 21 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงรายและเขตนครพนม โดยร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือวมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณ" โดยอาจายร์เผ่าทอง  ทองเจือณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ และเข้าเยี่ยมชมงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อ 13 ธันวาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปร่วมในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในกับเขตการศึกษาพิเศษ เขต 12 ณ วัดเขาบายศรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 12 ธันวาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอาชาบำบัดและเยี่ยมข้าราชการและครอบครับและทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 11 ธันวาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขา กองการบินทหารเรือและเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือในพื้น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร ถนนรัชดาภิเษก เมื่อ 28 พฤศจิกายน คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือในพื้น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมกิจกรรมของครอบครัวข้าราชการในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมฟังบรรยายในโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ และเยี่ยมชมกิจการของครอบครัวข้าราชการในพื้นที่กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 17 ตุลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคุณจินตนา  จั่นตอง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาสและคณะ พร้อมด้วยคุณอรัญญา  แสงสิงแก้ว นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ที่ทำการสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 15 ตุลาคม 2555
กองทัพเรือร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือ   โดย   คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และดารานักแสดง ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 12 ตลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ บางนา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ที่ออกให้บริการในพื้นที่ที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา เมื่อ 10 ตุลาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสขึ้นปีงบประมาณใหม่และเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เมื่อ 1 ตุลาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมและมอบเงินปลอบขวัญข้าราชการกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกระเบิดขาขาด 2 ข้าง จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นชายแดนภาคใต้ ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  เมื่อ 12 กันยายน 2555
 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี - รังสิต เมื่อ 18 สิงหาคม 2555

 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินให้กับแม่ดีเด่น ซึ่งเป็นแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ จำนวน 6 ท่าน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เมื่อ 10 สิงหาคม 2555 ซึ่งคุณแม่ทั้ง 6 ท่าน จะเข้ารับประทานโล่ห์เชิดชูเกียรติ จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัดและออกซิเจนบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ และประชาชนในพื้นที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 10 สิงหาคม 255 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรและร่วมฟังบรรยายพิเศษ และเปิดโครงการครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมศูนย์การฝีกหน่วยบัญชาการนายิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 8 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วม
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ข้าราชการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ เมื่อ 7 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นธานในพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ (อาคารใหม่) พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ และข้าราชการสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมในพิธี
ดังกล่าว เมื่อ 7 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเปิดโครงการศูนย์การเรียนเกษตรผสมผสาน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 7 สิงหาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุนเริงรมย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมี่อ 7 สิงหาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2555     โดยมีคณะสโมสรไลออนส์กรุงเทพเจ้าพระยา ภาค 310 ซี ร่วมในพิธีมอบทุนดังกล่าวด้วย  ณ หอประชุมศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมวางพวงมาลา ฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบรอบ 37 ปี  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ 18 พฤษภาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ตรวจเยี่ยมโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี และเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 29 เมษายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมาคมภริยาทหารเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 29 เมษายน 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่ม ระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และแม่บ้านทหารเรือพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจัดกิจกรรมที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 27  - 28 เมษายน 2555
- แข่งกีฬาร่วมกับแม่บ้านทหารเรือ 27 เมษายน 2555
- งานเลี้ยงขอบคุณกาชาด 27 เมษายน 2555
- ทำบุญตักบาตร ปล่อยเต่า 28 เมษายน 2555
-
ทัศนศึกษาบ้านสุขาวดี 28 เมษายน 2555
-
กิจกรรมละลายพฤติกรรม 28 เมษายน 2555
-
งานเลี้ยงรวมใจเป็นหนึ่งเดียว 28 เมษายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือ 82 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราช เมื่อ 24 เมษายน 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 ซึ่งในปีนี้ได้จัดโครงการค่ายในระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 23 เมษายน 2555
ประมวลภาพในการออกร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาด ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานพระราชวังสวนดุสิต
วันที่ 30 มีนาคม 2555
วันที่ 31 มีนาคม 2555
วันที่ 1 เมษายน 2555
วันที่ 2 เมษายน 2555
วันที่ 3 เมษายน 2555
วันที่ 4 เมษายน 2555
วันที่ 5 เมษายน 2555
วันที่ 6 เมษายน 2555
วันที่ 7 เมษายน 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ร่วมในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในงานกาชาดประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2555 รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามอบเงินและบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนในการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2555 โดยมีคณะต่างๆ ตามลำดับต่อไปนี้ ดังนี้
- กรมการขนส่งทหารเรือ
- กรมสวัสดิการทหารเรือ
- เตรียมทหาร รุ่น 14
- กรมพลาธิการทหารเรือ
- บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ชวกร จำกัด
- หจก.สินเจริญพาณิชย์
- ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายกำลังพล
- ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ
-
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
27 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา คณะผู้บริหาร บริษัท ซี พี อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) คณะนายเรือ 73 พร้อมกับกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2555 เมื่อ 26 มีนาคม 2555  
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ 22" ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและทัศนศึกษา และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย โดยได้จัดโครงการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 24 - 26 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและเลี้ยงน้ำชาให้กับคณะภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ  เมื่อ 22 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะสมาคมสโมสรไลออนส์สากล (ประเทศไทย) เยี่ยมชมและมอบเงินสนับสนุนโครงการบำบัดภาวะออทิสติกฯ ของสมาคมภริยาทหารเรือ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 21 มีนาคม 2555

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามอบเงินและบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนในการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี 2555 โดยมีคณะต่างๆ ดังนี้
- คณะนักเรียน วปอ.2554
- กองเรือยุทธการ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
- กองเรือฟรีเกตที่ 1
- กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ
- กองเรือลำน้ำ
- ธนาคารทหารไทย จำกัด มหาชน สาขาย่อย กองทัพเรือ
- บริษัท เสรีสรรพกิจ จำกัด
- สโมสรลูกเสือนาวี
- โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
- คณะภริยานายเรือ 71 (เตรียมทหาร รุ่น 14)

19 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือ ปลูกต้นไม้ในโครงการ "ครอบครัวนาวีรักษ์สิ่งแวดล้อม" และเยี่ยมบำรุงขวัญครอบครัวข้าราชการที่พักอาศัยอยู่ที่อาคารพักส่วนกลางกองทัพเรือ บางนา เมื่อ 17 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ คุณลัดดาวัลย์  จงวิศาล ในนามของ บริษัท มาร์ซัน จำกัด  เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 และคุณปริศณา  วารนนท์ ได้มอบเสื้อเพื่อสนับสนุนเป็นรางวัลสำหรับงานกาชาด ประจำปี 2555 เมื่อ 15 มีนาคม 2555

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ พร้อมคณะฯ  เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 เมื่อ 15 มีนาคม 2555

 

 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ Mrs.Carmela Leticia A.Pama ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ท่าช้าง เมื่อ 15 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการ ทหาร ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ฝั่นอันดามัน  เมื่อ 13 - 14  มีนาคม 2555
-
เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

- เยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่จังหวัดกระบี่
- เยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยในพื้นที่จังพังงาและจังหวัดภูเก็ต
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือและคณะ เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 เมื่อ 12 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่แฟลตทหารเรือบางนา และแฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับคณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 เข้ามอบเงินเพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 เมื่อ 8 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และแฟลตทหารเรือสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 6 มีนาคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบสิ่งของและเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการ ทหาร และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดณ ค่ายเทวาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี   เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555 คุณพิมลทิพย์  สุขวัฒนา ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2555
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555
สมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกับกองทัพเรือในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และได้เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมาคมคมภริยาทหารเรือ โดย คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดดังกล่าว  พร้อมกับเยี่ยมครอบครัวข้าราชการกองทัพเรือในพื้นที่ และเยี่ยมศูนย์รับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบรอบปีที่ 27  ณ ห้องชัยพฤกษ์  อาคารหอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง  เมื่อ 25 มกราคม 2555
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบผ้าห่ม จำนวน 500 ผืน จากบริษัท ปตท.จำกัด ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารเรือ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว เมื่อ 13 มกราคม 2555
 

คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับคณะนักเรียนวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 44 เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ 13 มกราคม 2555

 

สมาคมภริยาทหารเรือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2554-2555 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ และหลังจากประชุมได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ในบรรยากาศแบบย้อนยุค ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 23 ธันวาคม 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมโครงการกองทัพเรีอรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เมื่อ 15 - 16 ธันวาคม 2554
คุ
ณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม   ณ สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้พักอาศัยอยู่ที่วัดอมฤต
ตำบลอมฤต อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อ 13 ธันวาคม 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม   ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการของกองทัพเรือที่หมู่บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑล สาย 4 และที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุกทภัยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม   ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการของกองทัพเรือ ณ ศูนย์พักพิงโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ บางกอกใหญ่ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2554
สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเรือและแพโฟมให้กับจิตอาสาดอนเมือง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด และบริษัท ล็อกซ์เลย์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวเกาะเกร็ด  จ.นนทบุรี เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบเงินและนมผงเด็ก จากธนาคารสแตนดาร์ดชาตร์เตอร์ (ประเทศไทย) เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบน้ำดื่มจากมูลนิธิพุทธฉือจี้
ไต้หวันในประเทศไทย
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ รับมอบขนม จำนวน 30 กล่อง จาก พลเรือเอก ไกรชิต - คุณปราณี  ศิริสมบัติ พื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด  และบริษัทไทยเทพรส จำกัด นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนวัดจันทร์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เยี่ยมกำลังพลของกองทัพเรือที่ปฎิบัติหน้าที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้นำขนมไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กำลังพลของกองทัพเรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปอย่างเต็มที่  ณ  กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม  รวมทั้งจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาประชาชน ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุกทภัย วิทยาลัยนาฏศิลป ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับบริษัท JSL และโรงพยาบาลศิริราช นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ร วมทั้งชุดแพทย์รักษาประชาชนที่ประสบบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนวัดเฉลิมพระเกีรยติ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นำถุงยังชีพและน้ำดื่ม ร วมทั้งประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ที่ประสบบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนวัดตีก ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อ 27 ตุลาคม 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตามศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อ 31 ตุลาคม 2554

คุ
ณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะนักเรียนนายเรือ 81 มอบสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 20 ตุลาคม 2554
คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบเงินจากคณะนักเรียนนายเรือ 78 มอบสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 26 ตุลาคม 2554
คุณสุรศรี  ห้าวเจริญ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนคณะภริยา ตท.รุ่น 13 เข้าแสดงความยินกับ คุณพรจิตร์  หร่นเริงรมย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 7 ตุลาคม 2554 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบถุงยังชีพจากบริษัท ปตท. จำนวน 400 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 19 ตุลาคม 2554
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือคนใหม่  พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถ.มหาราช เมีอ 3 ตุลาคม 255 คุณพรจิตร์  หรุ่นเริงรมย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 ตุลาคม 2554

ภาพงานถวายความจงรักภักดีที่ผ่านมาขณะที่ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ

    คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมถวายพระพร ร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ เลี้ยงอาหารกลางวันประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ใน 5 ธันวาคม 2554 นี้ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า เมื่อ 5 กันยายน 2554
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ 6 ตุลาคม 2553
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 12 สิงหาคม 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 10 สิงหาคม 2553
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ 5 ธันวาคม 2552   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิรพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๒ ในการนี้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ บันทึกเทปอาเศียรวาทวาทร่วมกับราชนาวีสโมสร ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพเรือ เฝ้ารับ -- ส่ง เสด็จฯ โดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ โดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินบริจาคเพื่อสมทบรายได้งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๒ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ณ สาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงซ้อมดนตรีกู่เจิ้ง ในการนี้ คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ หอดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อ 15 กันยายน 2552
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
 
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยมี หน่วยงานที่ร่วมงานกับกองทัพเรือ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง ๓ ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล การปล่อยพันธุ์ปลา และพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์หน้าหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงพร้อมมอบเงินให้กับแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือประจำปี ๒๕๕๒ ณ สำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
      เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ สมาคมภริยาทหารเรือและแม่ดีเด่นฯ ฝ่ายทหารเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับประทานของที่ระลึกจาก
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
   กรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๗๗ พรรษา และวันสตรีไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดงาน " เทิดไท้องค์ราชินีสตรีไทย ร่วมใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ " เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิพาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๒ ในการนี้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จทรงเป็นประธานในงานวันสตรีไทยและประทานของที่ระลึกให้กับผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๒
    ในการนี้
คุณวาสนาดี  ปุจฉาการ  เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เข้ารับประทานของที่ระลึก  พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เข้าร่วมงานดังกล่าว
ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท เมื่อ  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามกับ พลเรือเอก กำธร  พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ร่วมขบวนในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการนี้สมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จบริเวณด้านหน้าสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ ถนนมหาราชได้มีการจัดน้ำดื่มและพยาบาลไว้คอยบริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2551
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในการบันทึกเทปอาศิวาท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทป โดยมีนายกสมาคมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมบันทึกเทป เมื่อ 27 ตุลาคม 2551 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพเรือ เฝ้ารับ -- ส่ง เสด็จฯ โดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อ 26 ตุลาคม 2551 
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ตุลาคม 2551 .    

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือที่ผ่านมาขณะที่ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.51 ถึง 30 ก.ย.54

คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม ร่วมในพิธีเปิดลานกีฬาและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือบุคคโล เมื่อ 5 ก.ย.5 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ ร่วมคณะกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกันนี้ได้นำอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพี้นที่อีกด้วย เมื่อ 15 - 16 ส.ค.54
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงาน colourful night party โดย คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน งานดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ เมื่อ 28 ธ.ค.53 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯเดินทางไปมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมเยี่ยมชมและมอบของบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย  เมื่อ 11 ต.ค.53
คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิง เพ็ญศรี เกษโกวิท นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ณ สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  เมื่อ 6 ต.ค.53 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯให้การต้อนรับ รศ นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 4 ต.ค.53
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 คุณศิริกัญญา จักษุดุลย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง รัชนี  คำคล้ายและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2553
เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ สมาคมภริยาทหารเรือและแม่ดีเด่นฯ ฝ่ายทหารเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและรับประทานของที่ระลึกจาก  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ใน 12 สิงหาคม 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงพร้อมมอบเงินให้กับแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือประจำปี 2553 ณ บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการภริยานาวีพลิกพื้นชีวีสายน้ำไทย โดยการปล่อยสารจุลินทรีย์ร่วมกับชุมชนริมคลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อ 10 สิงหาคม 2553 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา และเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และแม่บ้านทหารเรือในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เมื่อ 1 - 2 มิถุนายน 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ 35 ี เมื่อ 18 พฤษภาคม 2553 ประมวลภาพ การออกร้านงานกาชาดสมาคมภริยาทหารเรือประจำปี 2553 ณ ลานพระราชวังดุสิต ระหว่าง 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ รับมอบหัวเตาแก๊ส จำนวน ๖๐ ชิ้น จาก บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และรับมอบเงินจาก คุณเผ่าทอง  ทองเจือ บริจาคให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2553 เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินจาก พลเรือโท สมมาตร์  วิมุกตานนท์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ บริจาคให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2553 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือรับมอบเงินจาก พลเรือโท สมมาตร์  วิมุกตานนท์ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ บริจาคให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อใช้ในกิจกรรมงานกาชาด ประจำปี 2553 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2553 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบายศรี และร่วมกิจกรรมนันทนาการ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 25 มกราคม 2553
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเพื่อมอบสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 3 ธันวาคม 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 3 ธันวาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานกับกองทัพเรือ โดยมี  พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระชัยมงคล และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม 2552 สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งขันม้า
การกุศล สมทบทุนสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้ในการสาธารณกุศล ณ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมดูแลทุกข์สุขครอบครัวข้าราชการ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่สุขสวัสดิ์ 26 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การรณรงค์ป้องก้นยาเสพติด การจับรางวัล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เยี่ยมดูแลทุกข์สุขครอบครัวข้าราชการ ณ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การรณรงค์ป้องก้นยาเสพติด การจับรางวัล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2552
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2552-2553 ภายหลังการประชุมมีผู้มามอบเงินบริจาคช่วยในโครงการบำบัดเด็กออทิสติก และการสาธิตการพับผ้าเช็ดปาก รวมทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกด้วย เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2552 คุณศิริกัญญา  จักษุดุลย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 ตุลาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อ 1 ตุลาคม 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมในโครงการบำบัดรักษาภาวะออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูง ในการนี้ นายกสมาคมภริยาทหารเรือได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เมื่อ 17 กันยายน 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมเพื่อมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อ 15 กันยายน 2552 คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์        มอบเงินให้ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อสนับสนุนโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง จำนวนเงิน 100,000 บาท เมื่อ 14 กันยายน 2552
คุณศิริกัญญา จักษุดุลย์ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง รัชนี  คำคล้ายและกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกสถานที่ ณ  ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน โดยมีกรรมการบริหารสมาคมฯ ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 23-24 กรกฎาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมชมและซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ สวนอัมพร เมื่อ 20 กรกฎาคม 2552 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภรยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2552       ณ หอประชุมศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และในวันเดียวกันได้ทำพิธีมอบห้องสมุดอนุบาลโรงเรียนสัตหีบ  เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสวีเดน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 18 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 น. คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ 34 ปี ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะได้มอบเงินจากการจัดกอล์ฟการกุศลให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ และได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา  เมื่อ 18 พฤษภาคม 2552
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมวางพวงมาลา ฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
 
พิธีเปิดกิจกรรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แม่อาสากลุ่มนมแม่พื้นที่ภาคตะวันออก สมาคมภริยาทหารเรือ
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 7 พฤษภาคม 2552 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยสมาคมภริยาทหารเรือ ให้แก่ คุณบุญชัย เลอยศชัยพงศ์ ผู้ที่ถูกรางวัลที่ ๑ เลขที่ ๒๙๕๓๑ เป็นทองคำแท่งน้ำหนัก รวม ๔๐ บาท
คุณศิริกัญญา  จักษุดุลย์ และ น.อ.หญิง รัชนี คำคล้าย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 มีนาคม 2552 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ ภริยา ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ ฯ จำนวน 4 ลำ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือปฏิบัติการความเร็วสูงลงน้ำ  ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 เวลา 07.50
พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคุณดวงพร พุ่มหิรัญ ประกอบพิธีปล่อยเรือลากจูงฐานทัพเรือสัตหีบ 24 ลงน้ำ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 คุณดวงพร พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการการบริหารสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ ทัพเรือภาคที่ 3 จ.ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา และเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน และแม่บ้านทหารเรือ ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เมื่อ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2552
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ในงานซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เพื่อหารายได้ในการใช้จ่ายกิจกรรมการกุศล การเยี่ยมบำรุงขวัญทหารและครอบของกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552

 

คุณสิรินาฎ  กิจสมบัติ ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก   ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2552

 

 

คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 8 ธันวาคม 2551 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในกิจกรรม 5 ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ 5 ธันวาคม 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานกับกองทัพเรือ โดยมี  พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระชัยมงคล และปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๙๙,๙๙๙ ตัว ณ บริเวณหน้าลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีปิดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาปี่ที่ 21 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานครบรอบวันสถาปนาปี่ที่ 21 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน 2551
 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภริยานาวีสุขภาพดี โดยมีอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ และข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมตรวจสุขภาพและฟังการบรรยายพิเศษ โดย พล.ร.ต.เด่นเดชา ประทุมเพชร ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวสุขภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหีรัญ นายากสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองทัพเรือเข้าร่วมพิธี ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
กองทัพเรือและสมาคมภริยาทหารเรือ นำโดย คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุทธยา เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานครบรอบ
18 ปี สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการร้านสมาคมภริยาทหารเรือ (สาขา) ในพื้นที่ อ.สัตหีบ และโครงการต่างๆ ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ 5 - 6 พฤศจิกายน 2551 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2551
 คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ โดยมี พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดพระยาทำวรวิหาร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
 
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ครั้งที่ 1/2551-2552  ณ ห้องประชุมโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ ทั้งนี้ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ ห้องชมชลธี เพื่อให้กรรมการบริหารสมาคมฯ และข้าราชการ ได้จับจ่ายกันอย่างเต็มอิ่มทั้งก่อนและหลังเลิกประชุม เมื่อ  29 ตุลาคม 2551   
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่
นเกล้า เมื่อ 13 ตุลาคม 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯ ร่วมงานกับกองทัพเรือ ในการทำบุญ ณ วัดเครือวัลย์ โดยมี พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีทำบุญ เมื่อ 8 ตุลาคม 2551
คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ โดยสมาคมภริยาทหารเรือเป็นเจ้าภาพ เมื่อ 6 ตุลาคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คนใหม่  พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และงานเลี้ยงแสดงความยินดี โดยมีกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ สมาชิกสมาคมฯ ข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 30 กันยายน 2551

ภาพงานถวายความจงรักภักดีที่ผ่านมาขณะที่ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.48 ถึง 30 ก.ย.51

คุณนัยนา  อยู่พรต อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำเยาชนโครงการค่ายบุตรธิดา - นาวี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551  เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวังเข้าถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง เมื่อ 28 เม.ย.51 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการจัดแสดงคอนเสิร์ตฯ    โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และรับพระราชทานของที่ระลึก ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ 17 ตุลาคม 2550
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวังเข้าถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หน้าพระฉายาลักษณ์ในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมหาราชวัง เมื่อ 22 ก.พ.51 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอรุณราชวราราม โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประทับเรือ พระที่นั่งสุพรรณหงส์จากท่าวาสุกรีไปตามชลวิถีท้องน้ำเจ้าพระยา ไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร  เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2550
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเยี่ยมชมศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ กรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ
และข้าราชการทหารเรือในพื้นที่ อ.สัตหีบ เฝ้ารับเสด็จ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2550
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานแสดงภาพเขียนสีน้ำ "ดอกไม้ของแผ่นดิน" ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550
มาคมภริยาทหารเรือ นำโดย คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ ให้หายจากอาการประชวร และนำขนมขาไก่มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรและเฝ้าดูอาการ ทั้งสองพระองค์ ณ อาคารศิริราช 100 ปี  โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ
พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เรือ ต.991) ลงน้ำ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550

 
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมชมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อ 20 ก.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม เฝ้าฯ ส่งเสด็จ  สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย อย่าง
เป็นทางการ   ณ  ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2550
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีปล่อยเรือ ต.992 และ ต.993 ลงน้ำ ณ อู่เรือ บริษัท มาร์ซัน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมภริยาทหารเรือ จำนวน ๑๐ คน เข้าเฝ้าฯ โดยคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม ทูลเกล้าฯถวายเงิน รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ และกิจกรรม
สาธารณะกุศล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  โดยเสด็จพระราชกุศล  เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2550
Clip VDO
คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายจากอาการประชวร ณ อาคารศิริราช  ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 15 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   ณ
เขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ ฯ ร่วมกับผู้บัญชาการทหารเรือและนายทหารชั้นผู้ใหญ่
เมื่อ 30 ตุลาคม 2550

รายละเอียด
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือและกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  ร่วมลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้หายจากอาการประชวร ณ อาคารศิริราช  ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ 1 พฤศจิกายน  2550    

ภาพกิจกรรมสมาคมภริยาทหารเรือที่ผ่านมาขณะที่ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภริยาทหารเรือ 1 ต.ค.48 ถึง 30 ก.ย.51

สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับราชกรีฑาสโมสร จัดการแข่งขันม้าการกุศลสมทบทุนสมาคมภริยาทหารเรือ  เพื่อหารายได้ในการสาธารณกุศล ณ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน โดยมีคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมฯพร้อมด้วยนกรรมบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมชมการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 3 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรื พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2551 ณ หอประชุมศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28   สิงหาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงพร้อมมอบเงินให้กับแม่ดีเด่นประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือประจำปี 2551 ณ บ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ กรุงเทพฯ เมื่อ 10 สิงหาคม 2551 และในวโรกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2551 สมาคมภริยาทหารเรือได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพรและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อ 12 สิงหาคม 2551  คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหาเรือและคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือในโอกาสที่เดินทางไปจัดกิจกรรมเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กปช.จต.(ค่ายตากสิน) จังหวัดจันทบุรี
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนมและร่วมกิจกรรม โครงการกองทัพเรีอรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เมื่อ 16 - 18 มิถุนายน 2551   สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันอัฏฐมราชานุสรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อ 8 มิถุนายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศเกาหลีใต้ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 15.30 น.
33 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ
สมาคมภริยาทหารเรือจัดงานวันสถาปณาสมาคมภริยาทหารเรือ  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ ครบ 33 ปี เมื่อ 15 พฤษภาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 6 พฤษภาคม 2551 คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับคณะผู้บัญชาการทหารเรือทอดผ้าป่าทางน้ำ โดยมี พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อ 30 เมษายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศบรูไน  DATIN HAJAH SURIANI BINTI ABDULLAH ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 28 เมษายน 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ในงาน สงกรานต์..สานใจ ระลึกถึงพระคุณมิรู้ลืม ณ บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. กรุงเทพ เมื่อ 25 เมษายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 4 เมษายน 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ประจำปี 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้ปกครองและเด็ก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายฯเมื่อ 3 เมษายน 2551
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง พื้นที่กรุงเทพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบุคคโล กรุงเทพ  โดยมี คุณพรเพ็ญ
 เกยานนท์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อ 1 เมษายน 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศอินโดนีเซีย MRS.RAHAYU SETYOWATI และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 31 มีนาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    เดินทางไปมอบสนามเด็กเล่น และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการและครอบครัวในพื้นที่ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส เมื่อ 28 มีนาคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "แด่น้องผู้มีความหวัง" ปีที่ 18 ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท พัน ร.7 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อ 22 มีนาคม 2551
 

คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศมาเลเซีย และคณะ พร้อมกับนำเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 21 มีนาคม 2551

 

คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 มีนาคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ปิ่
นเกล้า เมื่อ 3 มีนาคม 2551
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงพฤหัสบดี ลงน้ำ ณ อู่เรือของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณพรเพ็ญ
 เกยานนท์
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสเปน และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ    ต้อนรับภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศฟิลิปปินส์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2551 คุณจลาเจิด  ยุวนางกูร  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก   ณ  อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาแม่บ้านทหารอากาศ ณ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ดอนเมือง เมื่อ 25 มกราคม 2551 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ต้อนรับ Mrs.Monica Chew  ภริยา
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เ
มื่อ 24 มกราคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ต้อนรับ Mrs.Monica Chew  ภริยา
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประเทศสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ  ณ  สมาคมภริยาทหารเรือ   พร้อมกับเยี่ยมชมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ท่าช้าง กรุงเทพฯ เ
มื่อ 24 มกราคม 2551
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 4 ม.ค.51
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านสมาคมภริยาทหารเรือตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่ทำการสำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย  ที่ทำการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่  ที่ทำการประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ เป็นต้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือข้าราชการทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และใช้ในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ สมาคมภริยาทหารเรือ จัดกรรมการบริหารสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องในกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช  ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมกับกองทัพเรือในพิธีปิดโครงการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ประจำปี ๒๕๕๐ พิธีมอบโล่รางวัลหน่วยปลอดบุหรี่ตัวอย่าง และประกาศนียบัตรกำลังพลที่เลิกสูบบุหรี่ได้ และพิธีเปิดโครงการเครือข่ายทหารเรือไร้พุง ณ บริเวณฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
 
คุณนัยนา  อยู่พรต และ  คุณมัณฑนา  ศรีสุขวัฒนา  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้งยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 พ.ย.50
คุณนัยนา  อยู่พรต และ มัณฑนา  ศรีสุขวัฒนา  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 5 พ.ย.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ  พระบรมราชานุสรณ์  รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เมื่อ 23  ต.ค.50 เวลา 06.45 น.
พลตรีหญิง ทัศนีย์  สุทธิสารสุนทร  ผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 ป้อมพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  เมื่อ 23  ต.ค.50 เวลา 14.00 น.
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 ต.ค.50 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ  อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระชัยมงคลพฤกษเทวบุตร ที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลเจ้าแม่ต้นโพธิ์ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ  เมื่อ 1 ต.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือ   จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2550  ณ  ห้องชมชลธี  หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 24  ก.ย.50 เวลา 17.00 น.  คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   เป็นประธานในการประชุมใหญ่วิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2550  ณ ห้องประชุมโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ 24  ก.ย.50 เวลา 15.00 น. 
คุณพรเพ็ญ   เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ   อุปนายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการทหารเรือ และครอบครัว และร่วมพิธีมอบ
สระว่ายน้ำ การแข่งขันกีฬาร่วมกับครอบครัวข้าราชการค่ายจุฬาภรณ์
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ จ.นราธิวาส
เมื่อ 22 - 23  ก.ย.50
 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯพร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม เดินทางมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๘ ก.ย.๕๐
สมาคมภริยาทหารเรือ  นำโดยนายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ จัดกิจกรรมเดินขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า เพื่อสักการะ ศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อ ๘ ก.ย.๕๐ เวลา ๐๕.๓๐ น.   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดร้านสมาคมฯ ด้วย เมื่อวันศุกร์ ที่ ๗ ก.ย.๕ 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง   ณ   ศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ฐานทัพเรือสัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โดยมี ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  และผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นมแม่ฯ ด้วย เมื่อ  ๗ กันยายน ๒๕๕๐   สมาคมภริยาทหารเรือ โดย ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ นำผลิตภัณฑ์ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ไปจำหน่าย ณ ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน เพื่อหารายได้สบทบทุน ช่วยเหลือ ครอบครัวข้าราชการทหารเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า จากธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี  เมื่อ 27-28 ส.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง   ณ   ค่ายตากสิน  จังหวัดจันทบุรี โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์นมแม่ฯ ด้วย เมื่อ  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕  สมาคมภริยาทหารเรือ กรรมการบริหารสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ และวางพานพุ่ม เนื่องกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธิท้องสนามหลวง เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประเภท  แม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ ประจำปี ๒๕๕๐ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการนี้ สมาคมฯ ได้จัดงานเลี้ยง และนำทัศนศึกษา ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สามพราณ จ.นครปฐม และร่วมกิจกรรมต่างๆเมื่อ 10 - 12 ส.ค.50 
คุณนัยนา  อยู่พรต ผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ 5 ส.ค.50
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก  ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อ 3 ส.ค.50
 
คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ นมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง สู่โครงการสายใยรักแห่งครอบ พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 19 ก.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์   นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคม บันทึกเทปอาเศียรวาทร่วมกับราชนาวีสโมสร ถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อ วันศุกรที่ 6 ก.ค.2550 คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา เลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป  
แจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ บริการตัดผม  และนันทนาการ ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ    เมื่อ 5 ก.ค.50
คุณนัยนา  อยู่พรต ประธานฝ่ายเหรัญญิกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร
สมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิพพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่    ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่
นเกล้า เมื่อ 2 ก.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับราชกรีฑาสโมสร จัดแข่งขันม้า
การกุศล สมทบทุนสมาคมภริยาทหารเรือ เพื่อหารายได้ในการสาธารณกุศล ณ ราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน เมื่อ 1 ก.ค.50

สมาคมภริยาทหารเรือจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่ง
เสริมและพัฒนาการใช้เครื่องคองพิวเตอร์ ให้แก่กรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งผู้เข้า
รับการอบรมคอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสมาคมภริยาทหารเรือ  เมื่อ 25 - 27 มิ.ย.50

ทั้งนี้ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
ได้กรุณาแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับ ร.อ.หญิง ณฐกมล  บุณยะวิโรจ ภริยา ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ในระหว่างร่วมคณะ
ผบ.ทร. เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 10 ก.ค.50

 

32 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ
สมาคมภริยาทหารเรือจัดงานวันสถาปณาสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 17 พ.ค.50 ณ ราชนาวิกสภา (หลังใหม่)
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันอัฏฐมราชา
นุสรณ์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อ 9 มิ.ย.50
คุณพิลดา  ญาโณทัย อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิพพระเกียรติ และเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 4 มิ.ย.50
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เมื่อ ๕ พ.ค.50
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ 11 พ.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ ๕ พ.ค.50 สมาคมภริยาทหารเรือ ได้นำสมาชิกโครงการค่ายบุตร - ธิดานาวี ประปี 2550 ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต เมื่อ  เมื่อ 27 เม.ย.50   
ผู้โชคดีได้รับรางวัล ทองคำแท่งหนัก 50 บาท จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย สมาคมภริยาทหารเรือ งานกาชาดประจำปี 2550  โดยมีคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดี เมื่อ 24 เม.ย.50 สมาคมภริยาทหารเรือ จัดงานสงกรานต์...สานใจ ระลึกถึงพระคุณมิรู้ลืม จัดพิธีรดน้ำขอพรจากกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา เมื่อ 11 เม.ย.50     
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ ๕ เม.ย.๕๐   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  เยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการ กองพันทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน และร่วมโครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง ณ ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี เมื่อ 23 มี.ค.50  
สมาคมภริยาทหารเรือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ  ณ หอประชุมโรงพยาบาลสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ เรือนรับรอง สอ.รฝ. เมื่อ 17 มี.ค.50   พล.ร.อ.สถิรพันธุ์  เกยานนท์   ผบ.ทร. และคุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ณ ท่าเทียบเรือทับละมุ ฐานทัพรือพังงา จ.พังงา เมื่อ 16 มี.ค.50
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎ เมื่อ ๕ มี.ค.๕๐   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการทหารเรือ และครอบครัว ในพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อ ๑๔ ก.พ.๕๐ 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ออกเยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และได้เยี่ยมข้าราชการทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๕ ก.พ.๕๐   สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร รพ.พระมงกุฎฯ  เมื่อ ๕ ก.พ.๕๐ 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ เดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย และร่วมกิจกรรม โครงการกองทัพเรีอรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด  เมื่อ 23-24 ม.ค.50   สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2549 และเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค.50 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เมื่อ 20 ม.ค.50 
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ อุปนายกฯและคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับคณะภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ ประจำประเทศไทย บนเรือรับรอง ขส.ทร.131  เมื่อ 12ม.ค.50 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเลื้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มาคมภริยาทหารเรือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวและเยี่ยมและมอบของขวัญให้กัยหน่วยทหารเรือตามแนวชายแดน จ.นครพนม เมื่อ 14 ธ.ค.49 สมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๕๐ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เมื่อ ๔ ธ.ค.๔๙ สมาคมภริยาทหารเรือร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานต่อหน้าธงไชยเฉลิมพล และสวนสนาม ของเหล่าทหารรักษาพระองค์ เมื่อ ๒ ธ.ค.๔๙ ณ ลานหน้าพระราชวังดุสิต
สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหาร - ตำรวจ มอบของช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง เมือ ๒๓ พ.ย.๔๙ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้มด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมงานวันกองทัพเรือ Iณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๔๙
สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เมื่อ ๒๑ พ.ย.๔๙ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง " ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ พ.ย.๔๙
     โดยภายในงานได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศ และการแสดงต่าง โดยมีดารา-นักร้องร่วมงานอย่าคับคั่ง
 สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ ร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เลี้ยงอาหารแก่ประชาชนทั่วไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เมื่อ ๕ พ.ย.ที่ผ่านมา สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ กองทัพเรือ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และรายการสถานีสนามเป้า ททบ.๕ มอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อ ๒๗ ต.ค.๔๙ ตามโครงการรวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือในหลายพื้นที่
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ต.ค.๔๙ โดยมีคณะแม่บ้านทหารเรือฟิลิปปินส์ให้การต้อนรับ โดยการเยือนครั้งนี้ ได้ชมกิจการของแม่บ้านทหารเรือฟิลิปปินส์ รวมทั้งเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย   สมาคมภริยาทหารเรือร่วมกับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ นำสิ่งของไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.อุทัยธานีที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างหนัก อยู่ในขณะนี้ เมื่อ ๒๕ ต.ค.๔๙
 

       นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม เยี่ยมปลอบขวัญทหารเรือ ทัพเรือภาค 3 จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๑๘ - ๑๙ ต.ค.๔๙

 

 

       นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม และ ผู้บริหารบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๔๙

 

คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับกองทัพเรือ เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินกองทัพเรือ ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เมื่อ ๑๔ ต.ค.๔๙   คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ และแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ นำสิ่งของอุปโภคบริโภค  ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ที่วัดสามกอ อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๔๙
    นายกสมาคมภริยาทหารเรือ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สมาคมภริยาทหารเรือ ภายในกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และที่บริเวณร้านสมาคมภริยาทหารเรือ  คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับกองทัพเรือ เดินทางไปมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ วัดน้ำรัก ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อ ๑๑ ต.ค.๔๙
สมาคมภริยาทหารเรือ ได้จัดให้มีงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมาจนครบ ๑ ปี โดยใช้ชื่องาน "ซึ้งใจ...ขอบคุณ...ผูกพันตลอดไป"

       นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๔๙ ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่องเสริมสร้างสังคมดี คือหน้าที่สตรีไทย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เซนฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่ 3 / 2549 (2549-2551) ณ โรงแรม อโนมา กรุงเทพฯ เมื่อ วันที่ 18 ก.ย.49 ที่ผ่านมา

     นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเข้ารับเครื่องหมายสหัทยานาวีและประกาศนียบัตรของกองทัพเรือ จากผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพเรือ เมื่อ ๑๒ ก.ย.ที่ผ่านมา

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคม เดินทางมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ หอประชุมศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ วันเสาร์ ที่ ๙ ก.ย. ที่ผ่านมา

    ในวันนี้ (๗ ก.ย.๔๙) คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ให้การต้อนรับ PUAN SRI MERYAM BTE HARUN ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางมายี่ยมชมสำนักงานสมาคมภริยาทหารเรือ และร้านสมาคมภริยาทหารเรือ

 คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการร้านจิตรลดา ภายในวังสวนจิตรดา เมื่อ ๖ ก.ย.๔๙

      นายกสมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี  ณ แหล่งชุมนุมนายทหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏฯ เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.

คุณพรเพ็ญ เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง หมายเลข ๒๒๗ลงน้ำ ตามประเพณีของชาวเรือ ณ อู่เรือ บริษัทมาร์ซัน จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่ผ่านมา

      นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังแม่อาสา กลุ่มนมแม่เพื่อลูกนาวีแข็งแรง และโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ ในวโรกาสทรงมีพระชันษา ครบ ๑ ปี เมื่อ ๑๕ ส.ค.๔๙

     

         

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙

   
ชมภาพกิจกรรมพิธีเปิดร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อ 18 พ.ค.49

ประมวลภาพงานกาชาด สมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2550(29 มี.ค.- 6 เม.ย.50)

- โครงการลดละเลิกความอ้วน
- กรรมการบริหารสมาคมภริยาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมลดละเลิกความอ้วน
-
ผลการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2550
-
พิธีมอบเครื่องหมายสหัทยานาวี ประจำปี ๒๕๔๙

-
ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ เปิดให้บริการแล้ว
-
โครงการนาวีพอเพียง

- โครงการเลี้ยงไหมป่าอีรี่
- โครงการจากเจ้าพระยาสู่บางนรา
- โครงการรับบริจาคหนังสือ

- ชมภาพงานแข่งม้าการกุศล ก.ค.๔๙
-
ชมภาพ
พิธีรดน้ำอวยพรสมาคมภริยาทหารเรือ   เมื่อ ๑๑ เม.ย.๔๙
- ภาพกิจกรรมร้านสมาคมภริยาทหารเรือ ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๔๙  
- สมาคมภริยาทหารเรือร่วมเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี
เยี่ยมบำรุงขวัญทหารเรือที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) เขตเชียงราย และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่
 -
สมาคมภริยาทหารเรือจัดงาน
“งามอย่างไทย” เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.49 ที่อาคารราชนาวิกสภา

แสดงความยินดีกับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ที่ผ่านมา)

ขอแสดงความยินดีกับแม่
ดีเด่น
ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ  ประจำปี ๒๕๕๑ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับ
พลตรีหญิง  คุณหญิง ทรรศนีย์    ปัจจุสานนท์
อดีตนายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ซึ่งได้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้


ขอแสดงความยินดีกับ
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลเกียรติยศ "แม่ศรีเรือน" ประจำปี ๒๕๕๐  ณ  หอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๐


ขอแสดงความยินดีกับ
     คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์
 นายกสมาคมภริยาทหารเรือ

ได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ประทานรางวัลทูตนมแม่ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ ๓ ส.ค.๕๐ 

      ขอแสดงความยินดีกับ
คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๙ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

      ขอแสดงความยินดีกับแม่
ดีเด่น
ได้รับรางวัลเป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละฝ่ายทหารเรือ  ประจำปี ๒๕๕๐ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารสมาคมภริยาทหารเรื
ขณะที่ คุณดวงพร  พุ่มหิรัญ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 
 จุลสารเกลียวคลื่น 
            ฉบับที่ 1/2548-49                     ฉบับที่ 2/2548-49             ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.50             

    ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ก.ค.-ส.ค.50   ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.51

                        

วารสารสมาคมภริยาทหารเรื
ขณะที่ คุณพรเพ็ญ  เกยานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ
         ฉบับที่ 1  ประจำปี 2549                    ฉบับที่ 2  ประจำปี 2549             บับที่ 3 ประจำปี 2549

         

              ฉบับที่ 1  ประจำปี 2550                                ฉบับที่ 2  ประจำปี 2550                                        ฉบับที่ 3  ประจำปี 2550
                               ฉบับที่ 1  ประจำปี 2551                               ฉบับที่ 2  ประจำปี 2551                                 3 ปีแห่งความทรงจำ ๒๕๔๘-๒๕๕๑
    

เกี่ยวกับสมาคม|ติดต่อเรา |Copyright ©2005 Navy Wives Association by เรือตรี จรูญศํกดิ์ ศรีขิม โทร.55665 , 0 2221 7898
E:mail  Srikim37@yahoo.co.th & Jaroonsak.s@navy.mi.th